ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย

ร่างหนังสือทวงหนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญา เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อใช้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย

  • 1. สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และขอข้อมูลเอกสาร
  • 2. แจ้งกรอบการทำงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำเนาหนังสือฯ และหลักฐานการส่งหนังสือฯ

ฟรีแลนซ์
พิชัย

ให้คำปรึกษากฎหมาย(รายชั่วโมง), รับร่างสัญญา ,ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา รับยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องคดีผิดสัญญา คดีกู้ยืม คดีฉ้อโกง ฯลฯ

06/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน