specialist

ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย ปรึกษาคดีบัตรเครดิตขาดอายุความ

ร่างหนังสือทวงหนี้ หนังสือบอกเลิกสัญญา เรียกเงินคืน เรียกค่าเสียหาย กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ เพื่อใช้สิทธิฟ้องคดีตามกฎหมาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีบัตรเครดิต การต่อสู้คดีขาดอายุความ และจัดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประชุมให้คำปรึกษาทางวีดีโอคอล Line

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย ปรึกษาคดีบัตรเครดิตขาดอายุความ

  • 1. สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น และขอข้อมูลเอกสาร
  • 2. แจ้งกรอบการทำงาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ส่งบอกกล่าว ทวงหนี้ บอกเลิกสัญญา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำเนาหนังสือฯ และหลักฐานการส่งหนังสือฯ

ปรึกษาคดีบัตรเครดิต สู้คดีขาดอายุความ ทางวีดีโอคอล Line GoogleMeet หรือ Zoom (1 ชม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สรุปการให้คำปรึกษาเป็นหนังสือ (ไม่รวมค่าจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง)

ฟรีแลนซ์
พิชัย

ให้คำปรึกษากฎหมาย(รายชั่วโมง), รับร่างสัญญา ,ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา รับยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องคดีผิดสัญญา คดีกู้ยืม คดีฉ้อโกง ฯลฯ

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน