ให้คำปรึกษา วิเคราะห์และวางแผนการเงิน เพื่อแก้ไขหนี้บุคคลหรือหนี้ธุรกิจ

ให้คำปรึกษาการเงินเบื่องต้น มีแบบฟอร์มทำงบรายรับ-รายจ่าย วิเคราะห์การเงินเบื้องต้น เขียนแผนการเงิน เพื่อแก้ไขหนี้ และวางแผนการจัดการทรัพย์สิน การป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย และความรู้กฎหมายเกี่ยวกับหนี้สิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา วิเคราะห์และวางแผนการเงิน เพื่อแก้ไขหนี้บุคคลหรือหนี้ธุรกิจ

  • 1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับหนี้สิน
  • 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน และการจัดการทรัพย์สิน
แพ็กเกจ
ทำงบรายรับ-รายจ่าย และคำปรึกษาทางโทรศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบฟอร์มงบรายรับ-รายจ่าย เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองเบื้องต้น พร้อมคำแนะนำทางโทรศัพท์ 1 ชั่วโมง

ทำงบรายรับ-รายจ่าย และคำปรึกษาทางวีดีโอคอล
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบฟอร์มงบรายรับ-รายจ่าย เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองเบื้องต้น พร้อมคำแนะนำและร่วมทำแผนการแก้ไขหนี้ทางวีดีโอคอล 1 ชั่วโมง

ทำรายรับ-รายจ่าย วางแผนเงินเพื่อแก้หนี้ แผนจัดการทรัพย์สิน สรุปความเสี่ยงทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.ทำงบรายรับ-รายจ่าย 2.ทำแผนประมาณการทางการเงิน เพื่อแก้ไขหนี้ 3.ทำบัญชีหนี้สินและหลักประกัน 4.ทำแผนการจัดการทรัพย์สิน 5.สรุปความรู้ทางกฎหมายและแนวทางการรับมือ 6.นัดหมายประชุมทางวีดีโอคอล Line Google Meet หรือโปรแกรม Zoom

ฟรีแลนซ์
พิชัย

ให้คำปรึกษากฎหมาย(รายชั่วโมง), รับร่างสัญญา ,ส่งหนังสือทวงหนี้ตามกฎหมาย รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา รับยื่นคำร้องตั้งผู้จัดการมรดก ฟ้องคดีผิดสัญญา คดีกู้ยืม คดีฉ้อโกง ฯลฯ

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน