แปล ENG-TH & TH-ENG ด้านฟิสิกส์ บทคัดย่อ เอกสาร บทความ งานวิจัย และอื่นๆ

รับแปลบทคัดย่องานวิจัย บทความงานวิจัย จากไทยเป็นอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นไทย มีประสบการณ์การเขียนบทความ เรียงความ และรายงานภาษาอังกฤษในระดับวิชาการและระดับทั่วไป เคยเรียนต่างประเทศ และใช้ชีวิตอยู่กับภาษาอังกฤษมาตลอด 6 ปี รับแปลหนังสือภาษาอังกฤษ รวมถึง subtitle

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปล ENG-TH & TH-ENG ด้านฟิสิกส์ บทคัดย่อ เอกสาร บทความ งานวิจัย และอื่นๆ

  • 1. ประเมิณราคางาน
  • 2. ส่งงาน 1-3 วัน ก่อนกำหนด เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ส่งงาน 1-3 วันก่อนกำหนด (ขึ้นอยู่กับความกระชั้นชิดของวันกำหนดส่ง) เพื่อให้พี่ตรวจสอบ ไฟล์ PDF หรือตามที่พี่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Natchanon

จบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จากสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์เขียนรายงานการวิจัยทางฟิสิกส์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ และแปลบทความงานวิจัยอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ รับช่วยแปลงานวิจัยเพื่อการสัมมนา และมีประสบการณ์เขียนเรียงความภาษาอังกฤษในอีกหลายสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ ปรัชญา ประวัติศาสตร์ ฯลฯ

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน