วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS, AMOS จัดทำแบบสอบถาม online ให้คำปรึกษางานวิจัยและสถิติ

รับทำวิจัยครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบแบบสอบถาม เก็บข้อมูล วิเคราะห์ผลทางสถิติขั้นสูง เหมาะสำหรับงานวิจัยการตลาด และสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก จัดทำแบบสอบถาม online ด้วยระบบ Qualtrics วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสถิติ SPSS และ AMOS ให้คำปรึกษางานวิจัย การออกแบบงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เน้นด้านการตลาด สังคมศาสตร์ รับคำนวณขนาดตัวอย่าง และวางแผนสถิติที่ใช้งานวิจัย (Statistical analysis plan) รับคำนวณความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย SPSS, AMOS จัดทำแบบสอบถาม online ให้คำปรึกษางานวิจัยและสถิติ

  • 1. ผู้ว่าจ้างระบุความต้องการ
  • 2. ทางเราจัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมราคาและระยะเวลา
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS หรือ AMOS
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จะส่งงานกลับในลักษณะ Output ของงานวิเคราะห์ข้อมูล เป็นรูปแบบ SPSS, AMOS, และรายงานผลการวิเคราะห์ เป็นรูปแบบ MS word แก้ไขได้ 3 ครั้ง ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปร และความซับซ้อนของการวิเคราะห์

ออกแบบแบบสอบถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แบบสอบถามในรูปของ MS Word ที่พร้อมใช้งาน แก้ไขได้ 3 ครั้ง ราคาขึ้นอยู่กับความยาวแบบสอบถาม

ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ระบุรายละเอียดสำหรับการวิจัย กำหนดขนาดตัวอย่าง การเลือกกลุ่มตัวอย่างเลือกวิธีการเก็บข้อมูล โดยผลลัพธ์จะอยูในรูปของ MS PowerPoint

ฟรีแลนซ์
phumisak

ปริญญาเอกด้านการวิจัย พร้อมประสบการณ์กว่า 15 ปีในการวิจัยตลาด ทั้งออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็น Regression, Factor Analysis, Cluster analysis หรือ SEM

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน