ปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์ , ตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบ e-filing

5
ขายได้ 2 ครั้ง

-ปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่ท่านสงสัย แนะแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น ระหว่างเวลา 10:00-16:30 วันจันทร์-วันศุกร์ -ข้อกฎหมายทุกประเภท หากทนายความไม่สามารถตอบได้ ก็จะแจ้งให้ทราบก่อนครับ -ขอตั้งผู้จัดการมรดก(ออนไลน์) และไม่มีทายาทคัดค้าน ในทุกศาลทั่วประเทศ เมื่อมีคนเสียชีวิต หากทายาทต้องการจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย เช่น เปลี่ยนชื่อในโฉนด ถอนเงินในบัญชีธนาคาร จะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อน เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และต้องรอให้คดีถึงที่สุด( 1 เดือน) จึงจะนำคำสั่งนั้น ไปติดต่อส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการได้คำสั่ง นำจากวันยื่นเอกสารต่อศาล ประมาณ 3-4 เดือน (จะมีวันนัดไต่สวน 1 วัน) ทนายความจะยื่นผ่านระบบ e-filing โดยท่านไม่ต้องไปศาล แต่ต้องไต่สวนผ่านระบบออนไลน์ 1 นัด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์ , ตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบ e-filing

  • 1. (สำหรับแพ็กเกจที่1 ปรึกษาปัญหากฎหมาย) ให้ท่านInbox มาถามทนายความว่า สามารถตอบในปัญหาของท่านได้หรือไม่
  • 2. หากทนายความสามารถตอบได้ จะส่ง Inbox กลับไปว่า "สะดวกให้คำปรึกษา" และส่งใบเสนอราคาไปให้ท่าน
แพ็กเกจ
ปรึกษาปัญหากฎหมายทางโทรศัพท์฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายเบื้องต้น ว่าควรจะไปต่อยังไงดีในเรื่องนั้นๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบ e-filing (ไม่ต้องเดินทางไปศาล)แต่ต้องไต่สวนผ่านระบบออนไลน์ 1 นัด฿ 25,000
ระยะเวลาในการทำงาน 120 วัน

คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก และคำสั่งคดีถึงที่สุด


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!