พัฒนา/แก้ไข แก้บั๊ค แก้error เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเว็บไซต์ PHP HTML SQL CSS JavaScript Report PDF

แก้ไขเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น ปรับแต่งการทำงานของเว็บไซต์ Web Application ดูแลและจัดการเว็บไซต์ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับเว็บ แก้ไขเว็บไซต์ แก้ไขปัญหา แก้Bug แก้Error แบบเร่งด่วน รับทำ Report PDF เว็บไซต์ รับทำและปรึกษา โปรเจคจบนักศึกษา และ ด้วยภาษา php, HTML, Bootstrap5 ฐานข้อมูล MySQL เป็นกันเองในการให้บริการ และราคราครับ --------------------------------------------------------------------------------- PHP (Pure MVC),Bootstrap CSS,HTML,SQL,JavaScript และอื่นๆ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท - สวยงามดูดีทันสมัย (ลองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์) - หากระบบหลังบ้านให้ดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลไปจัดการสามารถเชื่อมต่อให้ได้ - หากแก้ไขเล็กน้อยสามารถแก้ไขให้ได้ฟรี !!!-------ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน-----!!!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา/แก้ไข แก้บั๊ค แก้error เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเว็บไซต์ PHP HTML SQL CSS JavaScript Report PDF

  • 1. พูดคุยรายละเอียดและความต้องการของงานทั้งหมด
  • 2. กำหนดระยะเวลาพัฒนา,ราคา,และเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท - Web site ที่สวยและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - หากระบบหลังบ้านให้ดึงข้อมูลหรือส่งข้อมูลไปจัดการสามารถเชื่อมต่อให้ได้ - หากแก้ไขเล็กน้อยสามารถแก้ไขให้ได้ฟรี (แก้ไขได้ 1-3 ครั้ง ตามความเหมาะสม) - support ไวภายใน 1-3 วัน -Source code อยุ่ในรูปแบบ MVC -เว็บไซต์หรือระบบ ( ร้านค้า, จัดการทรัพยากร หรืออื่นๆ)

ฟรีแลนซ์
Phongphat

พัฒนา/แก้ไข ปรับแต่งการทำงานและรูปแบบของเว็บไซต์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ - สร้างฟังก์ชันเอาไว้ใช้งาน - แก้เวอร์ชัน PHP , MySQL - เพิ่มฟังก์ชั่นการทำงาน ภาษา PHP HTML CSS Javascript Laravel Codeigniter Wordpress พร้อมออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้สวยงานด้วย bootstrap5

11/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน