milestone

รับพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษทุกชนิด

1. ผู้ว่าจ้างส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา และแจ้งเป้าหมายระยะเวลาในการทำงาน 2. แจ้งกลับผู้ว่าจ้างสรุปการประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน 3. งานเริ่มเมื่อผู้ว่าจ้างตอบตกลงตามที่เสนอ 4. เราจะแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่องาน 1 ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. ราคาเริ่มต้นคิดตามอัตราต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นกรณีๆ

ฟรีแลนซ์
สมพล

เกิด เติบโต และศึกษาในต่างประเทศมาหลายสิบปี จึงถือว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ รวมถึงการทำงานในองค์กรระดับใหญ่มาประมาณ 30 ปี ทุกบริษัทล้วนเป็นองค์กรระดับนานาชาติ จึงมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่แม่นยำ รวมถึงมารยาท วัฒนธรรมการโต้ตอบเอกสารด้านธุรกิจทุกชนิด

01/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน