รับพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษทุกชนิด

4.92
ขายได้ 35 ครั้ง

1. ผู้ว่าจ้างส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา และแจ้งเป้าหมายระยะเวลาในการทำงาน 2. แจ้งกลับผู้ว่าจ้างสรุปการประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน 3. งานเริ่มเมื่อผู้ว่าจ้างตอบตกลงตามที่เสนอ 4. เราจะแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รายละเอียด และราคา ขึ้นอยู่กับการเจรจาขั้นสุดท้ายระหว่างผู้รับงานและนายจ้าง

แพ็กเกจ
฿ 330
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่องาน 1 ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. ราคาเริ่มต้นคิดตามอัตราต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นกรณีๆ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!