อ่านจริง100% รับทำแบบสอบถาม IS งานวิจัย การตลาด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

- ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของผู้ใช้บริการ Google from / word (ในกรณี offline) - แจ้งรายละเอียดความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ลักษณะรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการ - ระบุวัน - เวลากำหนดส่ง - ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและค่าใช้จ่ายตามลักษณะงาน - Share link การเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถอัพเดตรายงานความคืบหน้าและความถูกต้องของจำนวนตอบกลับ (optional) - ตรวจสอบความถูกต้องและชำระเงินหลังงานเสร็จสิ้นและได้ทำการตรวจสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ อ่านจริง100% รับทำแบบสอบถาม IS งานวิจัย การตลาด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  • 1. - ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของผู้ใช้บริการ Google from / word (ในกรณี offline)
  • 2. - แจ้งรายละเอียดความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ลักษณะรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการ
แพ็กเกจ
แบบสอบถาม ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวนแบบสอบถาม 30-50 ชุด (เพิ่มเติมตาทข้อตกลง) รูปแบบกลุ่มเป้าหมายหรือความคาดหวังของผลลัพธ์ วันเวลากำหนดตามระยะเวลาที่ตกลง

แบบสอบถามภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

จำนวนแบบสอบถาม 30-50 ชุด (เพิ่มเติมตาทข้อตกลง) รูปแบบกลุ่มเป้าหมายหรือความคาดหวังของผลลัพธ์ วันเวลากำหนดตามระยะเวลาที่ตกลง

แบบสอบถามสำหรับงานวิจัย / IS
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แบบสอบถาม ภาษาไทย จำนวนแบบสอบถาม 200-400 ชุด (เพิ่มเติมตาทข้อตกลง) รูปแบบกลุ่มเป้าหมายหรือความคาดหวังของผลลัพธ์ วันเวลากำหนดตามระยะเวลาที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
phichit

ที่ปรึษาด้านการทำธุรกิจ วางแผน และวิเคราะห์องค์กร เชี่ยวชาญด้านการทำการตลาด รวมถึงการทำตลาดออนไลน์ จบการศึกษาปริญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาธุรกิจอิเล๊กทรอนิกส์ และปริญาโทมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด สาขา MBA

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
203 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน