รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี บริการทั่วประเทศ

รายละเอียดงานประจำเดือน 1.ตรวจสอบและบันทึกบัญชีซื้อ ขาย ด้วยโปรแกรม EXPRESS 2.สรุป จัดทำรายงาน และยื่นแบบภาษีรายเดือน ภงด.3,53 ภพ.30 และประกันสังคมออนไลน์ 3.บันทึกรายการรับ จ่าย ชำระหนี้ และสเตทเม้นท์ 4.บันทึกสต็อกสินค้า กรณีให้จัดทำสต็อคสินค้าด้วย 5.เมื่อบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะจัดส่งผลการดำเนินงานให้ในช่วงสิ้นเดือนถัดไป (จัดส่งผลการดำเนินงานให้ทุกเดือน) รายละเอียดงานประจำปี 1.จัดทำประมาณการ และยื่นแบบภาษีกลางปี ภงด.51ออนไลน์ 2.จัดทำงบการเงินสิ้นปี ส่งงบให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรองรับงบการเงิน 3.จัดทำและยื่นแบบภาษีสิ้นปี ภงด.50 ออนไลน์กับกรมสรรพากร 4.ยื่นงบการเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเช่น ลูกหนี้ เจ้าหนี้คงเหลือสิ้นปี ทะเบียนทรัพย์สิน แยกประเภท งบทดลอง และสมุดรายวันต่างไป ณ วันสิ้นงวด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี ยื่นแบบภาษี บริการทั่วประเทศ

  • 1. คุยรายละเอียดของกิจการ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของกิจการ และขอบเขตของงานที่ต้องจัดทำ
  • 2. ส่งใบเสนอราคา เมื่อตกลงจ้างงาน จะจัดทำเอกสารการจ้างงาน
แพ็กเกจ
จัดทำบัญชี ยื่นภาษี สำหรับกิจการ SME บิลไม่เกิน 50 รายการต่อเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1.จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 2.บริการยื่นภาษีภงด.3,53 ภพ.30 รายเดือนออนไลน์ (ค่าบริการในส่วนนี้ไม่รวมทำสต็อคสินค้าและยื่นประกันสังคม)

ทำบัญชี ยื่นภาษี สำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 17 วัน

1.ยื่นแบบภงด.3,53 ภพ.30 ออนไลน์ 2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรม EXPRESS 3.ส่งผลการดำเนินงานให้ ในสิ้นเดือนถัดไป 4.จัดทำสต็อคสินค้า หากต้องการให้จัดทำเพิ่มเติม (มีค่าบริการเพิ่มเติม) รายการค้าต่อเดือนประกอบด้วย บิลซื้อ ขาย รับ จ่ายชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และสเตทเม้นท์

ทำบัญชี ยื่นภาษีสำหรับกิจการที่มีรายการค้าเกิน 100 แต่ไม่เกิน 300 รายการต่อเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1.ยื่นแบบภงด.3,53 ภพ.30 ออนไลน์ 2.บันทึกข้อมูลในโปรแกรมexpress 3.ส่งผลการดำเนินงานให้ ในสิ้นเดือนถัดไป 4.จัดทำสต็อคสินค้า หากต้องการให้จัดทำเพิ่มเติม (เริ่มต้นที่ 2,900 บาท) รายการค้าต่อเดือนประกอบด้วย บิลซื้อ ขาย รับ จ่ายชำระหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และสเตทเม้นท์ เอกสารบางรายการ รวมหลายบิลสรุปรวมเป็น 1 รายการต่อวันได้ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม)

ฟรีแลนซ์
phichaya

ประสบการณ์จากสำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี ดูแลให้คำปรึกษา ทำบัญชีและตรวจสอบมากกว่า 100 บริษัท ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ภัตตาคารร้านอาหาร ขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจผลิต เราให้ความสำคัญ ใส่ใจและจัดทำบัญชีของลูกค้าเหมือนเป็นกิจการของเราเอง ช่วยให้เสียภาษีอย่างประหยัด ถูกต้องและทันเวลา

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน