Data Analysis


Graduated from Economics, Thammasat university. 5 years working experiences. I can do -data cleansing -data labeling -data analysis -Excel -SQL -Any visualization tools -AWS Fundamental (certificate)

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ Data Analysis

  • 1. ตรจสอบข้อมูลที่ได้รับ ผ่านเครื่องมือต่างๆ
  • 2. ใช้ข้อมูลที่ได้มาตอบคำถามลูกค้า

แพ็กเกจ ราคา Data Analysis

Data Advice

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

I can help you if you have question about your data whether it is correct or what should you do with it, I can also do that for you.


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!