milestone

รับพัฒนา/ออกแบบ/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับวิธีการทำงานใน Excel ด้วย VBA หรือ Formula ใน Excel[สามารถแบ่งชำระ เพื่อดูผลงานก่อน]

รับพัฒนา/ออกแบบ/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับวิธีการทำงาน หรือปรับปรุงการทำงานที่มี Base อยู่บน Microsoft Excel ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การพัฒนา VBA หรือ พัฒนาสูตรคำณวนใน Microsoft Excel ให้ทำงานง่ายขึ้น หรือไวขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับ ความซับซ้อนของงานและการตกลงว่า ทิศทางในกาพัฒนาจะออกไปในรูปแบบไหน รวมถึงระยะเวลาในการพัฒนาจะขึ้นลงตามความยากง่ายของงาน ตัวอย่างงานที่ทำ ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในทางของการพัฒนา VBA เพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก ประมาณ 100k แถว ขึ้นไป ทุกการว่าจ้างชิ้นงานจะมี การทดสอบการทำงาน/แก้ไขบัค/ก่อนจะจบชิ้นงาน พร้อมกับประกันชิ้นงาน เป็นระยะเวลาอีก14วัน หลังจากจบกระบวนการพัฒนาแล้ว โดยถ้าชิ้นงานมีการผิดพลาดจากกระบวนการพัฒนา ทีมงานจะรับผิดชอบด้วยการแก้ไขให้ฟรีครับ จนกว่าชิ้นงานจะใช้งานได้ตามที่ตกลงกันไว้ครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ค่าบริการขึ้นกับความยากง่ายของชิ้นงานที่ตกลงกันไว้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนา/ออกแบบ/ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับวิธีการทำงานใน Excel ด้วย VBA หรือ Formula ใน Excel[สามารถแบ่งชำระ เพื่อดูผลงานก่อน]

  • 1. Discussion and Requirement : การพูดคุยรายละเอียด/ความต้องการของลูกค้า (Best Case : ลูกค้าให้ข้อมูล มาเป็น Flow Process พร้อมการทำงานเดิม หรือไฟล์การทำงานเดิม และวิธีการทำงานที่คาดหวัง)
  • 2. Suggestion and Process Confirm : การตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน ทีมงานจะสร้าง Flow Process Chart พร้อมทั้งตกลงเรื่องขอบเขตการทำงาน ระยะเวลา และราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ชิ้นงานตามที่ตกลงไว้ โดยการทำงานจะต้องถูกต้องและแม่นยำตามที่ตกลงไว้ (file Excel) 2. วิธีการใช้งาน และConfiguration ของชิ้นงาน 3. การบริการหลังจบชิ้นงาน (Debug 14 วัน หลังจากลูกค้ายืนยันจบชิ้นงาน)

ฟรีแลนซ์
ภัทร

ณ ปัจจุบัน ผมทำงานในสาย supply chain เป็นทีม support ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการทำงาน และระบบ โดยส่วนตัวผมชื่นชอบการ coding และ algorithm ผมจึงศึกษาและต่อยอดจนสามารถสร้าง automation tool ที่มีพื้นฐาน มาจาก Excel ได้ ในปัจจุบันผมยังคงศึกษาและพัฒนาตัวเอง มาตั้งเริ่มงานที่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ครับ

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน