ผู้ช่วย หรือเลขาส่วนตัว

เลขานุการ หรือผู้ช่วยส่วนตัว คอยดูแลตารางงาน ประสานงาน จัดทำเอกสาร และติดตามงานให้บรรลุตามเป้าหมายของผู้ว่าจ้าง มีประสบการณ์ตรงไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ทำงานทั้งในบริษัทไทยและต่างประเทศขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่ต้องการจ้างเลขาแบบ Full time ติดต่อเราผ่าน Fastwork ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ผู้ช่วย หรือเลขาส่วนตัว

  • 1. ขอทราบรายละเอียดของธุรกิจผู้ว่าจ้าง กำหนดขอบเขตของการทำงานเป็นผู้ช่วย งานที่ต้องรับผิดชอบดูแลและประสานงาน
  • 2. กำหนดระยะเวลาการทำงาน เครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน เช่น Appication ต่างๆในการติดต่อประสานงาน
แพ็กเกจ
1 ครั้ง / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

มีผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน อัพเดทเรื่องงานที่ควรทราบ ใน 1 สัปดาห์ข้างหน้า และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตามของสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของสัปดาห์นั้นๆ

3 ครั้ง / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

มีผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน อัพเดทเรื่องงานที่ควรทราบ ใน 2-3 วันข้างหน้า และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตามของสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของสัปดาห์นั้นๆ

5 ครั้ง / สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เป็นผู้ช่วยคอยติดตามงาน ประสานงาน และสรุปงานที่ค้างที่ต้องติดตาม รวมถึงดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำงานแบบ Hybrid เวลตกลงกันได้ ทำ 5 วัน / สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
Phanida

ประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ มากกว่า 6 ปี ผ่านการทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ มีทักษะทางด้านภาษา การบริหารและการจัดการ มีความรู้ในหลากหลายสายงาน สามารถประสานงาน ติดต่อ และอำนวยความสะดวกทั้งในงานส่วนตัว งานบริษัท หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ตอบโจทย์แก่ผู้ว่าจ้างมากที่สุด

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน