รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ พร้อมให้คำปรึกษา

1.จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ -ขอคุ้มครองการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่มาก คุ้มครองยาว 20 ปี 2.จดทะเบียนอนุสิทธิบัตร - ขอคุ้มครองการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความใหม่ขึ้นเล็กน้อย คุ้มครองสูงสุด 10 ปี 3.จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ -- ขอคุ้มครองรูปร่าง ลวดลาย ของผลิตภัณฑ์ คุ้มครอง 10 ปี 4. ให้คำแนะ ปรึกษา ให้ลูกค้าได้รับการคุ้มครองที่คลอบคลุมที่สุด ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้ามากที่สุด เหมาะสมกับลูกค้ามากที่สุด มาจดสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มควาสามารถการแข่งขัน การขาย ป้องกันการลอกเลียนจากคนอื่นกันครับ :))

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการออกแบบ พร้อมให้คำปรึกษา

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้นผ่านช่องทาง Fastwork
  • 2. รอติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียด พร้อมสรุปงานที่ลูกค้าต้องการ
แพ็กเกจ
ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

(ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในกรณีผลิตภัณฑ์กระบวนการมีความใหม่สูงมาก และต้องการคุ้มครองนาน 20 ปี) - ให้คำปรึกษาครบวงจร แนะนำการร่าง และตรวจสอบสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสูงที่สุด และบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน และทางเราจะเป็นเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จบ ครบทุกขั้นตอน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมความคุ้มครองสิทธิบัตร) และดูแลลูกค้าตั้งแต่ยื่นจด จนกระทั่งได้รับการออกใบรับรองสิทธิบัตร

ยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

(ยื่นจดอนุสิทธิบัตรในกรณีผลิตภัณฑ์กระบวนการมีความใหม่ไม่มาก และต้องการคุ้มครองนาน 10 ปี) - ให้คำปรึกษาครบวงจร แนะนำการร่าง และตรวจสอบสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสูงที่สุด และบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน และทางเราจะเป็นเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จบ ครบทุกขั้นตอน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมความคุ้มครองสิทธิบัตร) และดูแลลูกค้าตั้งแต่ยื่นจด จนกระทั่งได้รับการออกใบรับรองสิทธิบัตร

ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบ ต้องการคุ้มครองลวดลายและรูปร่าง และต้องการคุ้มครองนาน 10 ปี) - ให้คำปรึกษาครบวงจร แนะนำการร่าง และตรวจสอบสิทธิบัตรเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสูงที่สุด และบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารสำหรับจดทะเบียนให้ลูกค้าอย่างครบถ้วน และทางเราจะเป็นเป็นผู้นำแบบฟอร์มที่จัดเตรียม ไปจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จบ ครบทุกขั้นตอน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมความคุ้มครองสิทธิบัตร) และดูแลลูกค้าตั้งแต่ยื่นจด จนกระทั่งได้รับการออกใบรับรองสิทธิบัตร

ฟรีแลนซ์
Chaichana

บริการครบวงจร ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางขอรับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ ร่าง ตรวจสอบ และยื่นขอจดสิทธิบัตร ผ่านการอบรมและฝึกงานจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ ตรวจสอบ แนะนำและร่างสิทธิบัตรให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และเอกชน

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน