ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น

อยากมีแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่นเป็นของตัวเองแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง GLISTEN CRAFT ช่วยคุณได้ GLISTEN CRAFT รับให้คำปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น GLISTEN CRAFT(กลิสเท็น คราฟท์) โดย Glisten Design (กลิสเท็น ดีไซน์) ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และที่ปรึกษาทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดย คุณอภิรัฐ เรืองอุดม Managing Director ของ Glisten Design จัดทำหลักสูตรและที่ปรึกษาด้านการคิดสร้างสรรค์ธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาเรียนรู้กับ GLISTEN CRAFT เรื่มเรียนรู้วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นด้านออกแบบกระเป๋าและวิธีการคิดในเชิงงานออกแบบสร้างสรรค์ รู้จักอุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการผลิตกระเป๋า เรามั่นใจว่าจะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำ ต่อยอดแนวคิดให้คุณอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น

  • 1. พูดคุยและตกลงขอบข่ายการทำงานเบื้องต้น ขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  • 2. ยืนยันขอบข่ายการทำงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตลอดจนราคา
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น PLAN A : ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางออนไลน์ 6 ชม./ 2สัปดาห์ (ครั้งละ 2 ชม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

เรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นออกแบบกระเป๋าเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน เรียนรู้การขึ้นแพทเทิร์นตัวอย่างและวิธีการคิดในเชิงงานออกแบบสร้างสรรค์ ให้ความรู้เทคนิคการประสานงานในการผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า เรียนรู้อุปกรณ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการผลิตกระเป๋า

ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น PLAN B : ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางออนไลน์ 8 ชม./ 2สัปดาห์ (ครั้งละ 2 ชม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

สอนการสร้างแบรนด์กระเป๋าเพื่อออกสู่ตลาด เรียนรู้ขั้นตอนการเริ่มต้นออกแบบกระเป๋า เรียนรู้การสร้างแบรนด์กระเป๋า เน้นการสร้างตัวตนและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และแบรนด์ เรียนรู้การสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และการออกแบบให้เกิดความโดดเด่นและแตกต่าง เพื่อการขายและออกสู่ตลาด เพื่อความยั่งยืนในการทำแบรนด์และผลิตภัณฑ์พร้อมให้ความรู้และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการทำแบรนด์และผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาการสร้างแบรนด์กระเป๋าและสินค้าแฟชั่น PLAN C : ให้คำปรึกษาแนะนำผ่านทางออนไลน์ 10 ชม./ 2สัปดาห์ (ครั้งละ 2 ชม.)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

สอนการสร้างแบรนด์และออกแบบผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล เรียนรู้วิธีการรู้การสร้างแบรนด์กระเป๋าและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นงานดีไซน์คอนเซปและการออกแบบที่เน้นคุณค่าเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่การจัดส่งผลงานประกวดการออกแบบเพื่อยกระดับงานออกแบบและแบรนด์เพื่อพร้อมออกสู่ตลาดไทยและตลาดโลก

ฟรีแลนซ์
APIRAT

MD ของ Glisten Design ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รวมถึงปรึกษาทางธุรกิจ Pitchingได้รับเงินทุนมากกว่า 1,000,000 บาท เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ช่วงวัยเรียนและได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าระดับสากลหลากหลายประเทศทั้งโซนยุโรปและเอเชีย ที่ปรึกษาการออกแบบและพัฒนาแบรนด์ให้กับหลากหลายแบรนด์ แบบครบวงจร

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน