แปลเอกสารไทย-อังกฤษ บทคัดย่อ ‼️ด่วน (⭐️ IELTS 7.5, ผ่านอบรมการแปล)

4.91
ขายได้ 244 ครั้ง

รับงานแปลเอกสาร บทความ บทคัดย่อ วรรณกรรมไทย-อังกฤษ ♦️ ประสบการณ์ ♦️ 🔹 เอกสารราชการเกี่ยวกับโครงการชลประทาน/นวัตกรรมภาครัฐ/การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่/งบประมาณประจำปี 🔹 บทคัดย่อวิจัยด้านด้านวิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตกรรมศาสตร์/นิเทศศาสตร์/สังคมศาสตร์/ภาษาศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/การท่องเที่ยว/ฯลฯ 🔹 เทปสัมภาษณ์งานวิจัยการตลาด/งานดูแลผู้ป่วย HCC/ฯลฯ 🔹 บทภาพยนตร์สั้น 🔹 งานนำเสนอต่าง ๆ ราคาประเมินจากไฟล์งาน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความเร่ง 🔷 Qualification ของฟรีแลนซ์ 🔷 🔸 IELTS 7.5 🔸 EF Standard English Test C2 (88/100) 🔸 สมาชิกสามัญของสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักแปลมือใหม่และหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักแปล 🔸สมาชิกสมาคมระดับ Student ของ Institute of Translation & Interpreting ประเทศอังกฤษ 🔸ศึกษาในระดับปริญญาโท ณ Queen Mary University of London ด้าน Computing and Information Systems * รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ลูกค้าสามารถแก้งานในส่วนที่แปลผิด และสะกดผิดได้จนกว่าจะสมบูรณ์ แต่เนื้อหาเพิ่มเติมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม - งานเร่งชาร์ตเพิ่มเติม 30%

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสารไทย-อังกฤษ บทคัดย่อ ‼️ด่วน (⭐️ IELTS 7.5, ผ่านอบรมการแปล)

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการแปล แจ้งวันเวลาที่ต้องการรับงาน และรายละเอียดอื่น ๆ
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและเวลาทำงาน
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
แปลบทคัดย่อ/จดหมาย
แปลเอกสาร/งานอื่น ๆ
แปลบทความวิชาการ/เอกสารราชการ
แปลเอกสารบทคัดย่อหรือจดหมาย คิดราคาตามจำนวนหน้าหรือคำ
แปลเอกสารหรืองานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ (เว็บไซต์ ข้อความประชาสัมพันธ์ พรีเซ็นเทชั่น ฯลฯ) คิดราคาตามจำนวนหน้าหรือคำ
แปลบทความวิชาการหรือเอกสารราชการ คิดราคาตามจำนวนหน้าหรือคำ
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
2 วัน
2 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
2 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
จำนวนคำ
350 คำ
350 คำ
350 คำ
จำนวนหน้า
1 หน้า
1 หน้า
1 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
ราคา
฿ 250
฿ 350
฿ 500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!