จดทะเบียนบริษัท ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์

บริการจดทะเบียนต่างๆกับ 3 หน่วยงานราชการ คือ กรมพัฒนาธุรกิจการ กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร เช่น เปลี่ยนชื่อบริษัท ,กรรมการ , ที่ตั้งสำนักงาน , วัตถุประสงค์ ,ตราประทับ จดทะเบียนเลิกบริษัท ,จดVat ,จดเลิกVat , จดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม บริการยื่นให้ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ตามความสะดวกของลูกค้าในการส่งข้อมูล บริการระบบจองคิวในการจดทะเบียน และการจองชื่อบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัท ทั้งระบบออนไลน์ และออฟไลน์

  • 1. สรุปข้อมูลงานที่ลูกค้าต้องการจดทะเบียน พร้อมราคา
  • 2. รับเอกสารข้อมูลของลูกค้า เพื่อจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียน
แพ็กเกจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ทะเบียนบริษัท 2.ตรายาง 2 อัน (หมึกในตัว) 3.หนังสือรับรองบริษัท 4.บอจ.2 ,3 ,4 5.รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 6.บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 7.แฟ้มใส่ทะเบียนเอกสาร 8.โปรแกรมบัญชีออนไลน์ใช้ฟรี 1 ปี 9.ฟรีค่าบริการทำบัญชี 2 เดือน 10.แฟ้มเอกสารตัวอย่างต่างๆที่จำเป็นในการทำบัญชีเบื้องต้น

จดทะเบียนแก้ไขข้อมูลธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.หนังสือรับรองบริษัท 2.เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (แล้วแต่กรณี)

จดทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.เอกสารการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

ฟรีแลนซ์
Waraporn

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างฯ การแก้ไขข้อมูลบริษัท จดVat ทะเบียนนายจ้างประกันสังคม

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน