รับออกแบบสอบถาม งานวิจัย ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค

รับออกแบบสอบถามภายใน 2 วัน รับงาน แก้ไขงานจนกว่าจะพอใจ ผู้ทำใจเย็น และเป็นนักวิจัย มีทีมงานเชี่ยวชาญ ช่วยดูแล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบสอบถาม งานวิจัย ตลาด ความต้องการของผู้บริโภค

  • 1. คุยวัตถุประสงค์จากลูกค้า ขอบเขตของงาน ประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน
  • 2. ออกแบบ แบบสอบถาม ให้ดูคร่าวๆ รายละเอียดของแบบสอบถาม
แพ็กเกจ
ทำงานกะนักวิจัยเก่า แต่เป็นฟรีแลนซ์ใหม่
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่มีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

ฟรีแลนซ์
Peer

ฉันเป็นนักวิจัยทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการการจัดการขยะ โครงการการลดการใช้พลังงาน โครงการการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดชุมชน ฯลฯ เป็นต้น และเขียนบทความ ลงในวารสารต่าง ๆ เช่น วารสารสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์ วารสารวิจัยเชิงพื้นที่ วารสารของ สสศท ได้งานสถิติ ออกแบบสอบถาม ฯลฯ

06/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน