รับปรึกษาและวางระบบการนำ Machine Learning Model ไปใช้งานด้วย REST API บน AWS

0

- หากคุณมี prediction model ที่มีความแม่นยำสูงมากแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้กับ application ของคุณได้อย่างไร ทางเรามีบริการ deploy model ของคุณ เป็น REST API Service ขึ้นไปยัง AWS Cloud แบบ Serverless เพื่อรองรับการใช้งาน scale สูงได้ [Package Inference] - ทางเรายังมีบริการสร้างระบบ re-train ตามเวลาที่กำหนด (รายสัปดาห์/รายเดือน) เมื่อระบบได้รับข้อมูลใหม่ ๆ เข้ามาหลังเปิดการใช้งาน [Package Re-train] - และบริการในการสร้าง data drift detection เพื่อตรวจสอบว่า data ที่กำลังทำนายอยู่ในปัจจุบันมีพฤติกรรมเดียวกับ training data หรือไม่ หาก data ต่างกันแล้วจะสั่งให้ pipeline re-train ทำงาน [Package Drift] - หากลูกค้ายังไม่มี model สามารถใช้บริการสร้าง training pipeline เพื่อใช้ในการ track experiments ว่าหากเปลี่ยน training data, algorithm, hyperparameter แบบใดจะได้ model ที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด [Package Experiment] * บริการนี้รองรับทั้ง model จาก scikit-learn, Pytorch, TensorFlow ** ราคาในแพ็คเกจเป็นราคาโดยประมาณ หากมีความต้องการเพิ่มเติมสามารถตกลงได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาและวางระบบการนำ Machine Learning Model ไปใช้งานด้วย REST API บน AWS

  • 1. พูดคุยเก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้า และตกลงราคา
  • 2. จ่ายเงิน
แพ็กเกจ
Inference฿ 4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- Docker container with Inference function - AWS Sagemaker endpoint - GitHub/GitLab Repo - Documentation * ดำเนินการบน AWS Account ของลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าบริการ AWS เอง) * มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีต้องทำความสะอาดข้อมูลระหว่างการ inference


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Re-train/Drift฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

[Re-train] - Docker container with Training function - AWS Lambda Function to trigger training pipeline - GitHub/GitLab Repo - Documentation [Drift] - Docker container with Drift Detection function - GitHub/GitLab Repo - Documentation * ดำเนินการบน AWS Account ของลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าบริการ AWS เอง) * มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีต้องทำความสะอาดข้อมูลระหว่างการ train * หากลูกค้าต้องการบริการ Re-train และ Drift พร้อมกันจะต้องจ่ายซื้อ package 2 ครั้ง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Experiment฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- Docker container with MLFlow หรือ Wandb interface - GitHub/GitLab Repo - Documentation * ดำเนินการบน AWS Account ของลูกค้า (ลูกค้าจ่ายค่าบริการ AWS เอง) * หากใช้ Wandb จะมีค่าบริการของ Wandb เพิ่มเติม * มีค่าบริการเพิ่มเติมกรณีต้องทำความสะอาดข้อมูลระหว่างการ train


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!