นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา รับฟังเรื่องราว ปัญหา หรือความกังวลใจ และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

หากคุณอยากเล่าเรื่องราว ทั้งเรื่องที่ดีมีความสุข หรือเรื่องที่กังวล ปัญหาต่าง ๆ และมีคนพร้อมตั้งใจที่จะฟังคุณ เราคือคำตอบ เราจะรับฟังเรื่องราวของคุณในมุมมองของคุณโดยที่ไม่ตัดสินคุณ (empathic listening) และค้นหามุมมองต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป Q&A Q: บริการนี้เหมาะกับใคร A: เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการคนรับฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจ โดยสามารถเลือกวัน เวลาที่ต้องการได้ Q: เวลาไหนที่ฉันใช้บริการได้บ้าง A: นอกเวลาราชการ ตั้งแต่ 16.00น. - 24.00น. หรือนอกเหนือจากนี้ Q: สามารถปรึกษาได้ผ่านช่องทางใดได้บ้าง A: แล้วแต่ตกลง ตามความสะดวกของผู้รับบริการ Q: คุณเก็บข้อมูลอะไรฉันบ้าง A: ไม่เก็บข้อมูลอะไร (สามารถใช้นามสมมุติได้) Q: การปรึกษาจำเป็นต้องวิดิโอคอลเห็นหน้าหรือไม่ A: แล้วแต่ความสะดวกของผู้รับบริการ สามารถแจ้งได้ตามความต้องการ (เห็นหน้าผู้ให้คำปรึกษาฝ่ายเดียว, เห็นหน้ากันทั้งคู่, ไม่เห็นหน้ากันทั้งคู่) Q: นักจิตวิทยาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้หรือไม่ A: นักจิตวิทยาจะไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ แต่นักจิตวิทยาจะช่วยสำรวจปัญหา และหาแนวทางร่วมกันกับผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหา Q: สามารถปรึกษาในเรื่องที่เฉพาะกลุ่ม เฉพาะทางมาก ๆ ได้หรือไม่ A: ได้ กรณีนักจิตวิทยาไม่เข้าใจในประเด็นไหน จะขออนุญาตสอบถามหรืออธิบายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา รับฟังเรื่องราว ปัญหา หรือความกังวลใจ และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก

  • 1. กำหนดประเด็นปัญหาในการรับบริการให้คำปรึกษา
  • 2. กำหนดวัน เวลา และรูปแบบในการบริการให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
บริการให้คำปรึกษา 45-60 นาที ฿ 650
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการให้คำปรึกษา 45-60 นาที เป็นการพูดคุย ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งหาสาเหตุ และร่วมกันหาการแก้ไขปัญหาไปกับคุณ โดยการให้บริการคำปรึกษา เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า ASD, ADHD ปรับพฤติกรรม ประเมิน IQ (Onsite)฿ 1,200
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก จะเป็นบริการแบบ Onsite (กรุงเทพและปริมณฑล) โดยจะคิดค่าบริการดังนี้ 1. ค่าออกนอกสถานที่ 450 บาท 2. บริการกระตุ้นพัฒนาการ/ปรับพฤติกรรม ครั้งละ 750 บาท / 1 ชม. 3. ประเมินเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี 1,000 บาท / ครั้ง


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
พีรกานต์
พีรกานต์

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณผ่านสายตาของคุณ ถ้าคุณอยากเล่า เราจะฟัง ถ้าคุณอยากหาทางแก้ไขปัญหาเราจะหาทางออกร่วมกัน เราหวังว่าจะได้รับเกียรติที่จะได้รับฟังเรื่องราวของคุณนะครับ

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่จะรับฟังเรื่องราวของคุณผ่านสายตาของคุณ ถ้าคุณอยากเล่า เราจะฟัง ถ้าคุณอยากหาทางแก้ไขปัญหาเราจะหาทางออกร่วมกัน เราหวังว่าจะได้รับเกียรติที่จะได้รับฟังเรื่องราวของคุณนะครับ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
1 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!