milestone

รับแปลเอกสาร Thai-English , English-Thai จากผู้มีความเชี่ยวชาญ (ยินดีแปลเอกสารด่วนให้นะคะ)

*ถ้ามีงาน 10 หน้าขึ้นไปคิดราคาเหมาค่ะ ประเภทงานที่รับแปล -บทความทั่วไป -จดหมาย -บทความทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ -บทคัดย่อ -วิทยานิพนธ์ -คู่มือ -เว็บไซต์ -เพลง -แปลแบบสรุปจับใจความ -รีไรท์ภาษาอังกฤษ เอกสารอื่นๆ -ใบเสนอราคา -เอกสารยื่นสถานทูต (ต้องไปประทับตราเองนะคะ) -เอกสารเพิ่มเติม เราคิดราคากันเองนะคะโดยจะดูจากปริมาณงาน ถ้ามีเนื้อหาไม่มาก หรือมีตัวอักษรขนาดใหญ่สามารถลดราคาพิเศษได้อีกค่ะ *นอกจากนี้การประเมินราคายังขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องาน เช่น ระดับไวยากรณ์ คำศัพท์เฉพาะทางด้วยนะคะ **ในการแปลเอกสารทุกครั้งให้ส่งงานมาให้เราประเมินราคาเพื่อกำหนดวันส่งงานก่อนนะคะ ทางเรายินดีส่งตัวอย่างเอกสารแปลให้ก่อนเริ่มงาน และยินดีที่จะแก้ไขงานให้ไม่เกินสองครั้งด้วยค่ะ ทั้งนี้รับรองเรื่องคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และคิดราคาแบบกันเองสุดๆเลยค่ะ ^_^

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร Thai-English , English-Thai จากผู้มีความเชี่ยวชาญ (ยินดีแปลเอกสารด่วนให้นะคะ)

  • 1. ลูกค้าส่งงานมาให้ประเมินราคาพร้อมกำหนดวันส่งงาน
  • 2. ผู้แปลส่งตัวอย่างเอกสารแปลตามที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
การแปลเอกสารรูปแบบทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาในการแปลเอกสารทั่วไปจะเริ่มต้นที่ 250 บาทขึ้นไปค่ะ (ยินดีรับงานด่วนนะคะ) โดยคิดราคาเหมาตั้งแต่ 10 หน้าขึ้นไปค่ะ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. เอกสารฉบับตัวอย่างงานแปล 2. เอกสารงานแปลฉบับจริงที่ส่งให้ลูกค้า 3. เอกสารงานแปลฉบับจริงในรูปแบบ pdf 4. สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกินสองครั้งฟรี 5. ยินดีจัดรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์มให้ฟรี รบกวนแนบไฟล์เอกสารงานแปลทั้งหมดมาให้เราประเมินราคา และกำหนดวันส่งเอกสารแปลด้วยนะคะ ทางเรามีความยินดีในการให้บริการเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ฟรีแลนซ์
Pornpawee

เรียนจบสาขาภาษาอังกฤษมาโดยตรงและมีความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสาร นอกจากนี้ ยังเคยทำงานแปลกับบริษัทแปลโดยตรงจึงมีทักษะในการแปลเอกสารประเภทคู่มือ สัญญา วารสารต่างประเทศ บทความ บทคัดย่อ งานวิจัย รวมทั้ง เอกสารที่ต้องไปยื่นต่อสถานทูต (ต้องไปประทับตราเองนะคะ)

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
49 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน