Professional: รับตรวจทานแกรมมาและแก้ไขงาน Essay Resume SOP Advertisement และงานเขียนทุกชนิด

📍About me: แพรเป็น Management Consultant ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าระดับองค์กรบริษัทชั้นนำทุกวัน แพรเรียนจบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติพร้อมเกียรตินิยม และจบโรงเรียนนานาชาติ จึงได้เขียนงานภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก เหตุผลที่สมัคร Fast Work เพราะชอบการเขียน ชอบการช่วยเพื่อนรีวิวงานตั้งแต่มหาลัยและการช่วยเพื่อนรีวิว SOP CV/Resume Essay ต่างๆจนช่วยให้เพื่อได้รับสัมภาษณ์บริษัทชั้นนำ (FAANG เช่น Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Google) และมหาลัยชั้นนำหลากหลายคน ทำให้มีความสุขในการช่วยพิสูจน์อักษรและปรับเนื้อหาให้เหมาะสมค่ะ 📍About my work for you: ตรวจทานและแก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ การจัดรูปแบบประโยค การเลือกใช้คำ โครงสร้างประโยค สไตล์ และความสอดคล้องของภาษา (อาจมีการแนะนำเนื้อหาตามความเหมาะสม หากคุณต้องการ) รับตรวจทานและแก้ไขงาน Essay Resume SOP Advertisement และงานเขียนชนิดอื่นๆ ด้านวิชาการ (เช่น วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ บทความวิชาการ เป็นต้น) รวมถึงตรวจเอกสารทางธุรกิจ (เช่น คู่มือในการประกอบธุรกิจ โฆษณาทางธุรกิจ หรือเอกสารเผยแพร่) มาตรฐานสูง ภาษาสละสลวยเสมือนเป็นเจ้าของภาษาแน่นอน ส่งงานเร็ว เป็นกันเอง 📍Service fee: ค่าบริการ 800บ. ต่อ 500 คำ สามารถแก้งานได้ 2 ครั้งค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Professional: รับตรวจทานแกรมมาและแก้ไขงาน Essay Resume SOP Advertisement และงานเขียนทุกชนิด

  • 1. ส่งเอกสารเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา วันส่งงาน และชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจทานและแก้ไขไวยากรณ์ การสะกดคำ การจัดรูปแบบประโยค การเลือกใช้คำ โครงสร้างประโยค สไตล์ และความสอดคล้องของภาษา สำหรับเอกสารทุกชนิดที่เป็นภาษาอังกฤษ ค่าบริการ 800บ. ต่อ 500 คำ สามารถแก้งานได้ 2 ครั้งค่ะ ส่งงานเป็นไฟล์ word เพื่อให้แพรส่งกลับและ track change ให้ได้ค่ะว่าแก้ไปตรงไหนบ้าง

ฟรีแลนซ์
ฉัตรมนินทร์

แพรเป็น Management Consultant ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนและสื่อสารเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าระดับองค์กรบริษัทชั้นนำทุกวัน พร้อมมีความเชี่ยวชาญในการทำ presentation แบบมืออาชีพ สวยงาม และสื่อสารได้ดี

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน