รับเขียน/ทำ/แก้ไขรายงาน "ภาษาอังกฤษ"

รับเขียน/ทำ/แก้ไขรายงานเป็นภาษาอังกฤษ (เท่านั้น) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ - การเมือง - เศรษฐกิจ - สังคม - วิทยาศาสตร์ - ท่องเที่ยว - ประวัติศาสตร์ - ธุรกิจ - ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - สุขภาพ - ความงาม - และอื่นๆ (สามารถสอบถามก่อนได้) ผู้รับจ้างจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อและรูปแบบการทำรายงานกับลูกค้าโดยละเอียดก่อนเริ่มทำงาน และจะส่งโครงสร้างรายงานไปให้ดูเพื่ออนุมัติให้เขียนงานต่อ หากอนุมัติแล้วจะมีการส่งงาน Final ไปให้ลูกค้าเมื่อเขียนรายงานเสร็จสมบูรณ์ รับรองเนื้อหารายงานที่สมบูรณ์แบบถูกหลัก ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักไวยกรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน/ทำ/แก้ไขรายงาน "ภาษาอังกฤษ"

  • 1. ผู้รับจ้างจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อและรูปแบบการทำรายงานกับลูกค้าโดยละเอียดก่อนเริ่มทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างส่งโครงสร้างรายงานไปให้ดูเพื่ออนุมัติให้เขียนงานต่อ
แพ็กเกจ
เขียน/ทำ/แก้ไขรายงานภาษาอังกฤษ 5,000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รายงานหัวข้อในสาขาดังต่อไปนี้ - ธุรกิจ การจัดการ การเงิน เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว การสื่อสาร รัฐศาสตร์ - รายงานภาษาอังกฤษตามหัวข้อ แนวทาง และเนื้อหาตามตกลง รับรองเนื้อหารายงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักไวยกรณ์

รายงานภาษาอังกฤษ 5,000 คำ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รายงานหัวข้อในสาขาดังต่อไปนี้ - วิทยาศาสตร์ - รายงานภาษาอังกฤษตามหัวข้อ แนวทาง และเนื้อหาตามตกลง รับรองเนื้อหารายงานที่สมบูรณ์ครบถ้วน ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักไวยกรณ์

ฟรีแลนซ์
Pawit

ผมเรียนระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก ผมถนัดการเขียน/แก้/พิสูจน์อักษร บทความ/รายงาน ภาษาอังกฤษหัวข้อหลากหลายเช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ธุรกิจ เป็นต้น

12/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน