รับจดทะเบียนนิติบุคคล / Notary Service / สัญญา

5.0
ขายได้ 11 ครั้ง

- รับจดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนฯ) จัดตั้งนิติบุคคล หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ - รับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notary Public) - ร่าง/ตรวจสอบสัญญาภาษาไทย/อังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนนิติบุคคล / Notary Service / สัญญา

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ
  • 2. เสนอแนวทางและตกลงรายละเอียดงานร่วมกัน
แพ็กเกจ
฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

* ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายและความซับซ้อนของงาน * ค่าบริการไม่รวม 1. ค่าอากร หรือค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด 2. ค่าเดินทาง ** ค่าบริการ Notary Public เริ่มต้นที่ 800 บาท


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Patthera
Patthera

- จบปริญญาโทนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และปริญญาตรีสาขากฎหมายธุรกิจ - ได้รับใบอนุญาตว่าความ และ Notarial service attorney - มีประสบการณ์ทำงานเป็นทนายความประจำบริษัทมหาชน - เชี่ยวชาญงานนิติกรรมสัญญา และงาน Corporate

- จบปริญญาโทนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และปริญญาตรีสาขากฎหมายธุรกิจ - ได้รับใบอนุญาตว่าความ และ Notarial service attorney - มีประสบการณ์ทำงานเป็นทนายความประจำบริษัทมหาชน - เชี่ยวชาญงานนิติกรรมสัญญา และงาน Corporate

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
11 ครั้ง
จ้างซ้ำ
5 ครั้ง
ตอบกลับ
3 ชั่วโมง
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!