รับพิสูจน์อักษรเอกสาร/นิยาย/เรื่องสั้น/บทความ

-ตรวจสอบคำถูกผิดหรืองานที่ต้องการความถูกต้องทางด้านภาษา -ฟรีแลนซ์มีประสบการณ์ทางด้านการพิสูจน์อักษรภาษาไทย และศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง -ฟรีแลนซ์มีอัธยาศัยดี สอบถามได้นะครับ -ตรวจสอบตัวสะกด การใช้คำผิด และการเว้นวรรคได้ ขอบคุณครับ ❤❤

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรเอกสาร/นิยาย/เรื่องสั้น/บทความ

  • 1. 1. ลูกค้าส่งไฟล์ที่ต้องการให้ตรวจเป็นไฟล์word
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์ทำการตรวจคำถูกผิดในชิ้นงาน ทั้งการสะกดคำ การใช้ภาษา และการเว้นวรรค
แพ็กเกจ
ไม่เกิน 300 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์word ที่ไฮไลต์คำผิด พร้อมโน๊ตเพื่อประกอบการนำไปแก้ไข

ตั้งแต่300-500หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์word ที่ไฮไลต์คำผิด พร้อมโน๊ตเพื่อประกอบการนำไปแก้ไข

500 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์word ที่ไฮไลต์คำผิด พร้อมโน๊ตเพื่อประกอบการนำไปแก้ไข

ฟรีแลนซ์
ภัทรพล

กำลังหางานพิเศษทำในช่วงเรียนต่อครับ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังศึกษาต่อในชั้นเนติบัณฑิต ได้ใช้ Google form เป็นประจำในช่วงมหาวิทยาลัย สามารถสร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจได้ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องครับ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน