รับแปลภาษา TH-EN, EN-TH วิทยาศาสตร์ content สุขภาพหรือเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขต่างๆ

รับงานแปลเอกสาร บทความ บทคัดย่อ วิทยาศาสตร์ content สุขภาพหรือเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขต่างๆ ประสบการณ์ #แปลบทความสุขภาพ #แปลบทคัดย่อวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/การแพทย์ #แปลงานนำเสนอต่าง ๆ #เขียน content ด้านสุขภาพ #TOEIC score 720 #link TOEIC score https://drive.google.com/file/d/1aDyTju0dGtmjmKZXqm4cD2iL8xOteqHx/view?usp=sharing #English-Thai translator certificate from Thammasat University #link certificate https://drive.google.com/file/d/1qkNHPSJIeHeR_hUS5vtMgE5Hbh5xLKSr/view?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา TH-EN, EN-TH วิทยาศาสตร์ content สุขภาพหรือเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ สาธารณสุขต่างๆ

  • 1. ลูกค้าส่งงานมาให้ประเมิน พร้อมทั้งรายละเอียด และวันเวลาในการจัดส่งงาน
  • 2. ประเมินงาน ราคา และเวลาที่ใช้ทำงาน
แพ็กเกจ
แปลบทความ/บทคัดย่อ EN-TH หรือ TH-EN
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท ปรับตามเนื้อหาและความด่วนของงาน ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx หรือ link แชร์งาน

แปลเอกสารอื่น ๆ EN-TH หรือ TH-EN
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 บาท ปรับตามเนื้อหาและความด่วนของงาน ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx หรือ link แชร์งาน

ฟรีแลนซ์
อัจฉรา

มีประสบการณ์แปล content วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การแพทย์ จบสายตรงทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ และปริญญาเอกด้านชีวเวชศาสตร์ เคยผ่านการอบรมการแปลภาษาซ การแปลอังกฤษ-ไทย ของ Liberal Arts Lifelong Learning Thammasat University

09/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน