ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้าน IT

ให้บริการ แก้ปัญหาด้าน IT และ รับออกแบบระบบงาน IT พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้าน IT

  • 1. พูดคุยเก็บ ความต้องการ
  • 2. สรุปความต้องการ และ ข้อกำหนดการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
Remote/Onsite Assistance
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. การแก้ไชปัญหา 2. ข้อมูลสนับสนุน ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป 3. เอกสารขั้นตอนการดำเนินการ

System Design
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. เอกสารแผนภูมิการทำงานของระบบ 2. เอกสารระบถรายละเอียดการทำงานของระบบ 3. รายละเอียดความสามารถในการรองรับผู้ใช้งาน 4. รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ 5. รายละเอียดตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบ

Consultinng
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. เอกสารข้อมูลสนับสนุน 2. รา่ยละเอียดการแก้ไขปัญหา 3. เอกสารการให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร

ฟรีแลนซ์
PATIPON

มีประสบการณ์ ทำงานด้านสายงาน IT มากกว่า 6 ปี และ สามารถทกงานได้หลากหลาย

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน