งานแปลภาษา TH-EN และ EN-TH

ผมมีความถนัดในงานแปลประเภท สัญญาต่างๆ เอกสารทางราชการ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บทความ งานวิจัย เกม ประโยคเร่งด่วน คู่มือ ผมแปลเคยทำงานที่ Boncafe (Thailand) Co., Ltd. ในตำแหน่ง English proofreader และ งานล่ามภาษา TH-ENG และ ENG-TH ทั้งในชั้นศาลและหน่วยงานเอกชน ผู้แปลมีประสบการณ์ทำงานที่ต่างประเทศ และ เคยไปศึกษาภาษาในสถานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-อเมริกา และ จบปริญญาโทที่รัฐโอไฮโอ เกรดเฉลี่ย 3.6 อเมริกา สาขา การจัดการระหว่างประเทศ จบปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยเอแบค สาขาการตลาด และ สาขา นิติศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับเลือกเป็นประธานฝ่ายวิชาการด้านกฎหมายของรุ่น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผมไปลองสอบโทอิคเป็นครั้งแรกได้คะแนน 745 นอกจากนี้เคยเป็นล่ามในชั้นศาล และ ล่ามในโครงการเชฟร่อนประเทศไทย และมีใบอนุญาตว่าความและใบอนุญาตรับรองลายมือชื่อและเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานแปลภาษา TH-EN และ EN-TH

  • 1. ลูกค้าสรุปรายละเอียดงานที่ต้องการให้แปล (ตัวอักษร ขนาดฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษ ไฟล์ที่ให้แปล จำนวนวันที่ส่งมอบ จำนวนหน้า อื่นๆ)
  • 2. ลูกค้าส่งงานเพื่อให้นักแปลประเมินรูปแบบอ่านง่าย
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานแปลทั่วไป ENG > TH แปลบทความทั่วไปและเอกสารต่างๆทั่วไป ประวัติการทำงาน อีเมล์ ฟอร์มแบบสอบถาม

งานแปลทั่วไป TH > ENG
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลบทความทั่วไป และ เอกสารต่างๆ จดหมาย ไลน์สนทนา แบบฟอร์มสอบถาม เกม แปลเร่งด่วนข้อความสั้น

งานแปลเฉพาะทาง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานแปลด้านกฎหมาย สัญญาทุกประเภท หนังสือรับรอง หนังสือราชการ งานแปลนิตยสาร งานด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย คู่มือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

ฟรีแลนซ์
ธนะสิทธิ์

ผมเป็นทนายความอิสระและเป็นล่ามในชั้นศาล เป็นนักแปลภาษามากกว่า 10ปี เคยสอนนักศึกษาเตรียมสอบโทอิค 6 เดือน เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทยอเมริกัน 1 ปี และ จบปริญญาโทที่สหรัฐ มลรัฐโอไฮโอ อยู่อเมริกาอีก 3 ปีครึ่ง และผมเคยทำงานเป็นนักพิสูจน์อักษรให้กับบริษัท บอนกาแฟ ผมมีใบอนุญาตรับรองการลงลายมือชื่อและเอกสาร

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน