รับเขียนบทความ / content / press release / social caption

ทุกงานเขียน -ลูกค้าสามารถบรีฟ mood & tone, keyword, guideline ได้ทั้งหมดเลยค่ะ -หากเป็น social caption สามารถระบุช่องทางที่โพสต์ จำนวนตัวอักษร หรือ SEO keyword ได้เช่นเดียวกันค่ะ (เป็นไปได้อยากให้ส่งภาพหรือวิดีโอมาให้ด้วยค่ะ) -สำหรับ Press Release หากมีความเฉพาะทางมาก อยากรบกวนขอ fact sheet ด้วยค่ะ - ทั้งหมดสามารถปรับแก้ไขได้ 2 ครั้งค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความ / content / press release / social caption

  • 1. ลูกค้าแจ้ง scope ของงานเขียน ระยะเวลา และประเภทของงานเขียน
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียด / fact sheet หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเขียน
แพ็กเกจ
Social caption
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้ caption จำนวน 2 captions (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถเลือกได้ว่าอยากใช้งานอันไหน) เมื่อได้ caption ที่ต้องการ สามารถปรับแก้ได้ 2 ครั้ง

Content
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับ 1 content -โดยจะมีการส่งตัวอย่าง content (1 paragrapgh + main paragraph ที่เหลือ) เพื่อปรับแก้ - เมื่อโครงร่างเรียบร้อย จะส่ง content สมบูรณ์ให้ทางลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง (ไม่มีการปรับโครงและเพิ่มเนื้อหา)

Press Release
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ลูกค้าจะได้รับ 1 Press release (TH only) - โดยจะมีการส่งตัวอย่าง press release (1 paragrapgh + main paragraph ที่เหลือ) เพื่อปรับแก้ - เมื่อโครงร่างเรียบร้อย จะส่ง press release สมบูรณ์ให้ทางลูกค้า โดยลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 2 ครั้ง (ไม่มีการปรับโครงและเพิ่มเนื้อหา) **ลูกค้าสามารถขอปรับคำหรือคำขยายที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม fact sheet ภายหลังได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Parm

ประสบการณ์การทำงาน Digital Marketing และ PR Executive มากกว่า 4 ปี เริ่มทำงานตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย มั่นใจในคุณภาพและเชี่ยวชาญได้เลยค่ะ

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน