จัดทำเว็บไซต์ PHP, HTML and MySQL

1 ออกแบบระบบและเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP HTML JS CSS 2 รับจัดทำโปรเจคและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา 3 มีระบบดังนี้ 3.1 ระบบแจ้งซ่อม 3.1.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข รายการซ่อม และมีระบบคิว สามารถส่งผลการซ่อมผ่านทางอีเมลได้ 3.2 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ 3.2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ ไข หัวข้อรายละเอียดแบบสอบถามได้ สามารถออกผลรายงานเป็นกราฟ และจัดการอื่น ๆ เช่น เครียร์ผลรายแบบสอบถาม ดูผู้ที่ทำแบบสอบถาม 3.3 ระบบประชาสัมพันธ์ที่ท่องเที่ยว 3.3.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข สถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 3.4 ระบบเช็คชื่อกิจกรรมภายในโรงเรียน 3.4.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน และ กิจกรรมได้ สามารถออกใบเกียรติบัตรได้ ทั้งหมดนี้สามารถแสดงผลรองรับในมือถือได้ (Responsive web)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำเว็บไซต์ PHP, HTML and MySQL

  • 1. รับรายละเอียดจากลูกค้า
  • 2. ออกแบบระบบ
แพ็กเกจ
เว็บไซต์ขนาดเล็ก เช่น เว็บบล็อก เว็บประชาสัมพันธ์
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

ได้รับเว็บไซต์ที่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน

เว็บไซต์ขนาดกลางที่มีส่วนของ font - end และระบบจัดการภายใน
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ได้รับเว็บไซต์ที่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
Paramin

จบการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีความสมารถในภาษา PHP Sql html5

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน