ออกแบบ UX/UI พร้อมให้คำแนะนำ

เราให้คำปรึกษาเรื่องการ ออกแบบการสร้าง Web / App / Game App เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยสามารถนำสิ่งที่เป็นแนวคิด โจทย์ทางธุรกิจ และความเป็นไปได้ในเทคโนโลยีที่มี เพื่อนำมาเป็นรูปแแบบดีไซน์ หรือ Prototype สำหรับนำไปต่อยอดผลิตจริงได้ หรือ นำไปสำรวจเพื่อขอความเห็นลูกค้าก่อนนำไปถูกผลิตจริง Development สิ่งที่ส่งมอบ -XD file สามาถดู flow การทำงาน wireframe , Prototype สามารถนำไปใช้งานได้ - file กราฟฟิค (JPG,PNG,SVG) -Design Guideline Style ทำให้ Developer ดูการใช้สี ปุ่ม ตัวอักษร รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ถ้าต้องการไฟล์เพิ่มเช่น icon ที่ต้องการให้ออกแบบเป็นพิเศษ ตาม concept จะมีค่าออกแบบไอคอนเซ็ท +3000 ไฟล์ภาพกราาฟิคที่ส่งมอบเป็น "Creative common" สามารถนำไปใช้งานได้ ลูกค้าสามารถส่งภาพลิกขสิทธิ์ที่ซื้อแบบลายน้ำมาให้ทำแบบก่อนได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ UX/UI พร้อมให้คำแนะนำ

  • 1. Defined your business need: สอบถามและขอคำแนะนำจากความต้องการของลูกค้า โดยสามารถลองวาด Flow หรือ Wire frame ก่อนเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนได้
  • 2. Design Brief : หลังจากที่ได้รับข้อมูลและไอเดียเราจะนำไปเขียนเป็น Design Brief เพื่อให้ทำใบเสนอราคา และตรวจสอบว่าตรงกับความต้องการของลูกค้า
แพ็กเกจ
Basic (สำหรับอยากได้ Concept ไปนำเสนอ) :5 หน้า : เริ่มต้น 4,000 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แพ็กเกจที่ 1. จำนวน 1-5 หน้า ราคา : 4,000 ฿ (ต่อ 1 แพลตฟอร์ม คุณสามารถเลือกได้ว่าจะ android , iOS, web) เวลา : 1 - 5 วัน - ไฟล์งาน XD - ไฟล์ Export รูปภาพ (JPG,PNG,SVG) - Prototype -Html/Css ส่งต่อให้ Developer - ให้คำปรึกษาหลังงานออกแบบ

Starter (สำหรับเห็นภาพรวม และนำไป Test ได้) : 1-15หน้า เริ่มต้น 14,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

แพ็กเกจที่ 2. จำนวน 1-20 หน้า ราคา : 14,000 ฿ (ต่อ 1 แพลตฟอร์ม คุณสามารถเลือกได้ว่าจะ android , iOS, web) เวลา : 1 - 5 วัน - ไฟล์งาน XD, Link Share - ไฟล์ Export รูปภาพ (JPG,PNG,SVG) - Prototype link -Html/Css ส่งต่อให้ Developer - ให้คำปรึกษาหลังงานออกแบบ

ฟรีแลนซ์
Paojibox

ทำงานด้าน UX/UI ทั้งเกม และ แอป เป็นดีไซน์เนอร์ที่เข้าใจ และเขียน Html/Css , Wordpress และสนใจในการทำ VR Tour

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
28 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน