รับงานแปล อังกฤษ-ไทย เน้นคุณภาพ

รับงานแปลบทความ press release จดหมายข่าว เว็บไซต์ คู่มือการใช้งาน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และหนังสือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หลากหลายแนว ยกเว้นแนวเฉพาะทางมากๆ อาทิ กฎหมายและการแพทย์ ด้วยประสบการณ์การแปลบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร แปลหนังสือ Fiction และ Press Release ของผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตลอดจนเรียบเรียงต้นฉบับหนังสือหลายแนว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานแปล อังกฤษ-ไทย เน้นคุณภาพ

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารต้นฉบับมาพร้อมบรีฟรายละเอียดของงาน ตลอดจนเดดไลน์ที่ต้องการได้งานคืน
  • 2. ผู้แปลพิจารณาต้นฉบับ ก่อนจะเสนอราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ราคาขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความเร่งด่วน เริ่มต้นที่ 350 บาท/ หน้า A4 (หลังแปลเสร็จ) 2. มาตรฐานอยู่ที่ A4 ฟอนท์ Angsana New ภาษาไทย 16pt. เว้นขอบ 1 นิ้วทุกด้าน 3. ส่งงานในรูปแบบ MS Word/ PDF หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน 4. แก้ไขงานได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าเกิน 2 ครั้ง คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มต่อหน้า 5. หากตกลงราคาและระยะเวลาทำงานกันแล้ว ทางผู้จ้างงานต้องการเลื่อนส่งงานให้เร็วขึ้น คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 50% ของราคาต่อหน้าที่ตกลงกันค่ะ สามารถสอบถามข้อมูลหรือทดลองแปลสั้นๆ ก่อนได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
ปัญญลักษณ์

นักเแปลหนังสือและบทความ (อังกฤษ-ไทย)/ บรรณาธิการต้นฉบับ/ นักเขียนบทความด้านแฟชั่น ความงาม ไลฟสไตล์ และ human interest ที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน