รับเขียนงานวิจัย,เรียงความ Research/Essay, บทคัดย่อ,เอกสารอ้างอิง Abstract/References อังกฤษ

รับเขียนงานวิจัย,เรียงความ Research/Essay เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมหาข้อมูล References - เขียนทบทวนวรรณกรรม ภาษาอังกฤษ - รับเขียน Essay - รับหาข้อมูลทำ research ภาษาอังกฤษ - รับเขียนบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนงานวิจัย,เรียงความ Research/Essay, บทคัดย่อ,เอกสารอ้างอิง Abstract/References อังกฤษ

  • 1. 1. พูดคุยกับลูกค้าว่าต้องการงานแบบไหน จำนวนกี่หน้าและภายในระยะเวลาเท่าใด
  • 2. 2. ตกลงพร้อมแจ้งราคาต่างๆสำหรับลูกค้า
แพ็กเกจ
Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บทความภาษาอังกฤษ 1 หน้า ขนาด Times New Roman 12 ไฟล์ DOC. หัวข้อได้ก็ได้ พร้อมทำ references แบบ APA Style

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทความภาษาอังกฤษ 3 หน้าขึ้นไป ลดเหลือหน้าละ 400 บาท ขนาด Times New Roman 12 ไฟล์ DOC. หัวข้อได้ก็ได้ พร้อมทำ references แบบ APA Style

Super Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เหลือแผ่นละ 350 บาท สำหรับ 5 หน้าขึ้นไป ขนาด Times New Roman 12 ไฟล์ DOC. หัวข้อได้ก็ได้ พร้อมทำ references แบบ APA Style

ฟรีแลนซ์
Panya

จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนานานาชาติที่มีชื่อเสียงในประเทศมาเลเซีย มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีความสามารถด้านภาษาอาหรับและภาษามาเลย์

07/2021
เป็นสมาชิก
95 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน