รับตรวจสอบรับรองการทดสอบประสิทธภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีและให้คำปรึกษา

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเมื่อมีการใช้งานครบ 1 ปี จะต้องทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเนื่องจากเป็นข้อกฏหมายที่บังคับให้อาคารสูงและโรงงานทั่วประเทศต้องปฏิบัติตาม เพื่อจะได้ทราบว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้งสภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีสถานะเช่นไร? และยังจะสามารถใช้งานในอนาคต 1 ปี ข้างหน้าได้หรือไม่ เพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีความพร้อมใช้งาน 100% ตลอดเวลา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจสอบรับรองการทดสอบประสิทธภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีและให้คำปรึกษา

  • 1. ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีด้วยสายตาแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำ
  • 2. เดินเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นการทดสอบครบรอบ 1 ปี และบันทึกค่าข้อมูลทดสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคารับรองเอกสารการทดสอบประสิทธีภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ด้วยสามัญวิศวกรเครื่องกล = 5,000.00 บาท ส่วนราคาการทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี = 28,000.00 บาท

ฟรีแลนซ์
Panya

ผมชื่อ นายปัญญา ฝ่ายหินร่อง อาชีพสามัญวิศวกรเครื่องกล(สก.4206) ถนัดในงานออกแบบคำนวณชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ออกแบบระบบปรับอากาศ ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ด้วยน้ำ และตรวจสอบรับรองเครื่องจักรทุกชนิด

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน