รับออกแบบตัวละคร หรือจ้างอื่นๆ เกี่ยวกับ Pixel art ราคาไม่แพง คุยกันได้งับ

-งานที่รับทำ ออกแบบตัวละคน , อนิเมทตัวละคร , ฉากเกม หรือฉากหลัง แนวสไตล์ Pixel art -ใช้โปรแกรม Aseprite ในการทำงาน -พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงาน รูปแบบงาน ธีมงาม โทนสี และอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการจะให้ทำ -สรุปงานที่ต้องการจ้างและตีราคาให้เหมาะสมกับงาน -ระยะเวลาทำงาน 1-5 วัน หากต้องการงานด่วนรบกวนแจ้งล่วงหน้า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ได้รับไฟล์ png, jpg, gif , อื่นๆ) -หลังจากส่งงานสามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ( เกินนี้ จะมีการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบตัวละคร หรือจ้างอื่นๆ เกี่ยวกับ Pixel art ราคาไม่แพง คุยกันได้งับ

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของงานลูกค้า
  • 2. สรุปรายละเอียดของงาน และตกลงราคากันกับลูกค้า
แพ็กเกจ
S Set
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รายละเอียดของงานมีดังนี้ 1. Pixel Art ขนาด 16x16px จะได้รับตัวละครจำนวน 8 ตัวละคร 2. Pixel Art ขนาด 32x32px จะได้รับตัวละครจำนวน 5 ตัวละคร ระยะเวลาทำงาน 2 วัน ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น jpg , png , gif , อื่นๆ

M Set
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รายละเอียดของงานมีดังนี้ 1. Pixel Art ขนาด 16x16px จะได้รับตัวละครจำนวน 14 ตัวละคร 2. Pixel Art ขนาด 32x32px จะได้รับตัวละครจำนวน 8 ตัวละคร 3. Pixel Art ขนาด 64x64px จะได้รับตัวละครจำนวน 5 ตัวละคร ระยะเวลาทำงาน 3-4 วัน ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น jpg , png , gif , อื่นๆ

L Set
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รายละเอียดของงานมีดังนี้ 1. Pixel Art ขนาด 16x16px จะได้รับตัวละครจำนวน 20 ตัวละคร 2. Pixel Art ขนาด 32x32px จะได้รับตัวละครจำนวน 15 ตัวละคร 3. Pixel Art ขนาด 64x64px จะได้รับตัวละครจำนวน 10 ตัวละคร 4. Pixel Art ขนาด 128x128px จะได้รับตัวละครจำนวน 5 ตัวละคร ระยะเวลาทำงาน 4-5 วัน ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น jpg , png , gif , อื่นๆ

ฟรีแลนซ์
Panumath

จบการศึกษา ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประสบการทำงาน - เป็นทีม Art work บริษัท Fish Father - ทำตัดต่อวิดีโอให้ น.ศ หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถนัดใช้โปรแกรม - Adobe Premier - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน