milestone

ขึ้นโมเดล ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะต่างๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์

ขึ้นโมเดล ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะ บรรจุภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์สวยงามอื่นๆ ออกแบบลวดลายพร้อมบรรจุภัณฑ์ *ออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อม Render และ ปรินท์ 3D ครบวงจร **ให้คำแนะนำในการออกแบบไปจนถึงการผลิตสินค้าด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ระยะเวลาและราคาในแพ็คเกจ ออกแบบพร้อมบริการปริ้นท์ 3D อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความแตกต่างของขนาดของผลิตภัณฑ์ โดยทางเราจะทำการเสนอราคาเป็นกรณีๆไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขึ้นโมเดล ออกแบบ เขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ ขวด แก้ว ภาชนะต่างๆ พร้อมบรรจุภัณฑ์

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ออกแบบ ได้แก่ ขนาด, สี, การนำไปใช้ อาจมีรูปภาพ Reference ตัวอย่างงานลักษณะคล้ายๆกัน
  • 2. สรุปความต้องการ ทำการเสนอราคา และชำระเงิน
แพ็กเกจ
ขึ้นโมเดล 3D + Render (3D Packshot สำหรับใช้พรีเซนต์งาน, สื่อโฆษณา)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขึ้นโมเดล 3D ตามแบบของลูกค้า + ภาพ Render 3D จัดแสง ใส่ Material เป็นไฟล์ .jpg (มีพื้นหลัง) หรือ .png (พื้นหลังใส) ความละเอียด 8 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ภาพ

ขึ้นโมเดล 3D + เขียนแบบ (สำหรับสั่งผลิต, CNC, 3D Print)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขึ้นโมเดล 3D ตามแบบของลูกค้า + Drawing เขียนแบบเพื่อการผลิต 1 ชุด + ไฟล์ 3D นามสกุล .stl .obj .step สำหรับ 3D Print หรือ CNC, (นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ให้ลูกค้าแจ้งความต้องการไฟล์ก่อน)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Brief ของลูกค้า (Sketch Design, Drawing, Render)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์ Sketch Design + ขึ้นโมเดลชิ้นงาน 3D สเกลขนาด 1:1 + เขียนแบบชิ้นงานสำหรับนำไปสั่งผลิต + Render 3D จัดแสง ใส่ Material + ไฟล์ 3D นามสกุล .stl .obj .step สำหรับ 3D Print หรือ CNC (นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ให้ลูกค้าแจ้งความต้องการไฟล์ก่อน) *สามารถทำ 3D Print ได้ เพื่อนำไปใช้เป็น Mock-Up ขนาด 1:1 โดยคำนวนราคาจากขนาดของโมเดล (เริ่มต้น 700 บาท)

ฟรีแลนซ์
Pann

นักออกแบบอิสระ เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดตามความต้องการของลูกค้า โดยยึดหลักการทำงานร่วมกันแบบ Partner งานลูกค้าก็เหมือนงานของเรา ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์สินค้า จนถึงกระบวนการผลิต Logo Design, Packaging Design, Product Design ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี

06/2018
เป็นสมาชิก
98 %
งานสำเร็จ
58 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน