จดทะเบียนบริษัทใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร

จดทะเบียนบริษัทใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร >>> ค่าบริการจดทะเบียน เสร็จภายใน 1 วัน จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท – ค่าธรรมเนียม 6,360 บาท – ค่าบริการจัดทำเอกสารและไปจด 3,640 บาท >>จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท – ค่าธรรมเนียม 1,460 บาท – ค่าบริการจัดทำเอกสารและไปจด 3,040 บาท >>จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสำนักงานใหญ่ เพิ่มสาขา เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ฯลฯ ค่าบริการเริ่มต้น 2,000 บาท การบริการได้แก่ 1. จองชื่อบริษัท 2. จัดทำเอกสาร 3. ส่งเอกสารให้เซ็นต์ 4.ดำเนินการ 5.ส่งเอกสารสำคัญให้ลูกค้า ได้แก่ -หนังสือรับรองบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี -หนังสือบริคณห์สนธิ ,บอจ. 3 ,5 -รายงานการประชุม – แถมรายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีธนาคารชื่อบริษัท (ธนาคารขอเอกสารบริษัทอายุไม่เกิน 1 เดือน) – แถมปรึกษาหรือต้องการเอกสารเกี่ยวกับทางบัญชีและภาษีได้ตลอดฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนบริษัทใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล บริการจดทะเบียนการค้า และภาษีอากรครบวงจร

  • 1. 1.จองชื่อบริษัท
  • 2. 1.จองชื่อบริษัท
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท และห้างฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. หนังสือรับรองบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 2. เอกสารสำคัญทางพาณิชย์ 3. ปรึกษาบัญชีฟรี 4. ค่าบริการบัญชีรายได้เดือนฟรี 2 เดือน

จดทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) และทางออนไลน์อิเลคทรอนิกส์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.ใบทะเบียนพาณิชย์ 2.แถมปรึกษาหรือต้องการเอกสารเกี่ยวกับทางบัญชีและภาษีได้ตลอดฟรี

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร เปลี่ยนแปลงกรรมการ ย้ายสำนักงานใหญ่ เพิ่มสาขา เพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ฯลฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.เอกสารสำคัญทางพาณิชย์ 2.แถมปรึกษาหรือต้องการเอกสารเกี่ยวกับทางบัญชีและภาษีได้ตลอดฟรี

ฟรีแลนซ์
พรรณา

รับจดทะเบียนธุรกิจทั่วไทย ** รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ** รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำกัด ** รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ** รับจดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน ขอเสนอค่าบริการ full package จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
27 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน