กรอกชุดข้อมูลลง Google Form

เพิ่มข้อมูลลง Google Form โดยชุดข้อมูลมาจาก google spreadsheets (Excel) ผ่านทาง Google Apps Script

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ กรอกชุดข้อมูลลง Google Form

  • 1. คุยรายละเอียดของงาน เก็บข้อมูลเบื้องต้นและประเมิน
  • 2. พัฒนาระบบ ปรับปรุงตามรายละเอียดของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Google App Script พร้อมทั้งไฟล์แนบเพื่อการใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Wiriya

ถนัดเขียนเว็บไซด์ และสคริป สามารถออกแบบฐานข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ SQL และ NoSQL

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน