ช่วยคุณเรื่องเงิน เสียภาษีน้อย มีเงินเหลือมาก ทำอะไรดี

Journey of life relates unavoidably to financial activities. เราเลี่ยงไม่ได้ จะต้อง รับเงิน ใช้เงิน ตลอดชีวิตของเรา ลองสนใจสักนิด ว่าเงินเราใช้จ่ายอย่างไรตอนนี้ อนาคตล่ะ เราจะใช้อย่างไร เราพูดคุย รับฟังข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความกังวล ปัญหา หรือ สิ่งที่ลูกค้าอยากจัดการ และทำเป็นแผนงานเสนอให้พิจารณา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ช่วยคุณเรื่องเงิน เสียภาษีน้อย มีเงินเหลือมาก ทำอะไรดี

  • 1. พบ และพูดคุย ทราบถึง การทำงาน ครอบครัว การคิดถึงอนาคต ความกังวล
  • 2. สรุปเป็นแผนภาพ ทำแผนเสนอเพื่อลดความกังวล ลดความเสี่ยงในอนาคต ชี้จุดอ่อนที่ต้องขจัด
แพ็กเกจ
แผนปลอดภัยขั้นแรก
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

แบ่งเงินที่ได้มา เสียภาษีให้ประหยัด จัดสรรว่าเงินที่หาได้ใช้ทำอะไรไป สุดท้ายมีเงินใช้เมื่อเกษียณและครอบครัวไม่ลำบาก

แผนปลอดภัยขั้นสอง
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

การมีเงินใช้ แต่ก็มีเงินเก็บ ลดความเสี่ยงที่เงินจะช็อต เสียภาษีอย่างเป็นธรรม รู้ว่าเงินที่หาได้มาใช้ทำอะไรไป สุดท้ายมีเงินใช้เมื่อเกษียณและครอบครัวไม่ลำบาก

ความปลอดภัยขั้นสูง
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน อย่างเป็นระบบ ไม่เกิดปัญหาภายหลัง หรือ วางแผน ให้ลูกหลานมีเงินเสียภาษีที่ดินที่รับมรดก ถึงเราไม่อยู่ แต่ยังดูแลคนข้างหลังให้อยู่ต่อตั้งตัวได้

ฟรีแลนซ์
Panita

ด้วยประสบการณ์ทางบัญชี ภาษีอากร ในองค์กรไทยและต่างชาติ จึงสามารถวางระบบบัญชี ฝึกงานเสมียน เพื่อสื่อสารกับสำนักงานบัญชี และวางแผนภาษีอย่างถูกต้องและประหยัดที่สุด

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน