รับตรวจร่างสัญญา รัดกุม ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี

0

รับตรวจสัญญา ร่างสัญญา ที่มีความรอบคอบ รัดกุม และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถฟ้องร้องได้จริงเมื่อมีการผิดสัญญาในอนาคต และรับปรึกษาคดีฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจร่างสัญญา รัดกุม ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี

  • 1. สอบถามเจตนาที่ต้องการอยากได้จากการทำสัญญา เริ่มร่างสัญญา
  • 2. ส่งมอบร่างสัญญา ลูกค้าตรวจรับงาน หากยังไม่พอใจสามารถให้แก้ไขได้ ภายใต้ข้อเท็จจริงเดิมที่ให้มาในครั้งแรก
แพ็กเกจ
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม แจ้งให้ชำระหนี้หรือขับไล่ ใช้สิทธิก่อนฟ้องคดี฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสาร Microsoft Word, หรือ PDF ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ส่งทางอีเมลล์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ร่างสัญญาประเภทต่างๆ฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสาร Microsoft Word, หรือ PDF ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ส่งทางอีเมลล์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!