รับตรวจร่างสัญญา รัดกุม ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี

รับตรวจสัญญา ร่างสัญญา ที่มีความรอบคอบ รัดกุม และใช้บังคับได้ตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถฟ้องร้องได้จริงเมื่อมีการผิดสัญญาในอนาคต และรับปรึกษาคดีฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตรวจร่างสัญญา รัดกุม ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี

  • 1. สอบถามเจตนาที่ต้องการอยากได้จากการทำสัญญา เริ่มร่างสัญญา
  • 2. ส่งมอบร่างสัญญา ลูกค้าตรวจรับงาน หากยังไม่พอใจสามารถให้แก้ไขได้ ภายใต้ข้อเท็จจริงเดิมที่ให้มาในครั้งแรก
แพ็กเกจ
หนังสือบอกกล่าวทวงถาม แจ้งให้ชำระหนี้หรือขับไล่ ใช้สิทธิก่อนฟ้องคดี
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสาร Microsoft Word, หรือ PDF ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ส่งทางอีเมลล์

ร่างสัญญาประเภทต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์เอกสาร Microsoft Word, หรือ PDF ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ส่งทางอีเมลล์

ฟรีแลนซ์
ทิพวรรณ

รับร่างสัญญาทุกประเภท ตรวจร่างสัญญา ปลอดภัย รัดกุม มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายจริง ให้คำปรึกษด้านกฎหมายฟรี

02/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน