รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูลทั่วไป [ไทย-อังกฤษ]

0

- รับพิมพ์งานเอกสาร รายงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - จัดหน้ากระดาษ (ตามเอกสารต้นฉบับ) - คีย์ข้อมูลลงตาราง - โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูลทั่วไป [ไทย-อังกฤษ]

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง เช่น เอกสารต้นฉบับ รูปแบบการจัดวางที่ต้องการ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน ประเมินราคา และกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานภาษาไทย฿ 450
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิมพ์เอกสาร Microsoft Word ไฟล์ .docx ไม่เกิน 30 หน้า ขนาด A4 (คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf, png, jpg เป็นต้น รวมทั้งคัดลอกจากลายมือ) หน้าละ 15 บาท **ขึ้นกับระดับความยาก**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
พิมพ์งานภาษาอังกฤษ฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสาร Microsoft Word ไฟล์ .docx ไม่เกิน 30 หน้า ขนาด A4 (คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf, png, jpg เป็นต้น รวมทั้งคัดลอกจากลายมือ) งานด่วน!! หน้าละ 20 บาท **ขึ้นกับระดับความยาก**


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!