รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูลทั่วไป [ไทย-อังกฤษ]

- รับพิมพ์งานเอกสาร รายงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - จัดหน้ากระดาษ (ตามเอกสารต้นฉบับ) - คีย์ข้อมูลลงตาราง - โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานและคีย์ข้อมูลทั่วไป [ไทย-อังกฤษ]

  • 1. ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง เช่น เอกสารต้นฉบับ รูปแบบการจัดวางที่ต้องการ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร
  • 2. พิจารณาความสามารถในการรับงาน ประเมินราคา และกำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งานภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

พิมพ์เอกสาร Microsoft Word ไฟล์ .docx ไม่เกิน 30 หน้า ขนาด A4 (คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf, png, jpg เป็นต้น รวมทั้งคัดลอกจากลายมือ) หน้าละ 15 บาท **ขึ้นกับระดับความยาก**

พิมพ์งานภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิมพ์เอกสาร Microsoft Word ไฟล์ .docx ไม่เกิน 30 หน้า ขนาด A4 (คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf, png, jpg เป็นต้น รวมทั้งคัดลอกจากลายมือ) งานด่วน!! หน้าละ 20 บาท **ขึ้นกับระดับความยาก**

ฟรีแลนซ์
Tanyawan

นักศึกษาปริญญาโท มีประสบการณ์การพิมพ์งาน วิทยานิพนธ์ กรอกข้อมูล พิสูจน์อักษร และจัดหน้ากระดาษ มีความถนัดในการใช้ Microsoft Office (Word, PowerPoint, excel) ทำงานละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา ต้องการหารายได้เสริม ราคากันเอง ติดต่อได้ค่ะ

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
18 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน