พิสูจน์อักษรภาษาไทย ปรับแก้สำนวน จัดหน้ากระดาษ

4.9
ขายได้ 39 ครั้ง

- พิสูจน์อักษรภาษาไทย สำหรับงานทุกประเภท อาทิ เอกสาร บทความ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องยาว ฯลฯ 🚩 ภาษาไทยยึดหลักตามราชบัณฑิตยสถาน - ตรวจทานความถูกต้องของรูปแบบประโยค เครื่องหมายวรรคตอน - เกลาสำนวน - จัดหน้ากระดาษ (ตามความต้องการของลูกค้า) 👉🏻 รับรองการรักษาความลับ 👉🏻 รับรองการตรงต่อเวลา ☑️ ขนาด A5 เริ่มต้นหน้าละ 7 บาท ☑️ ขนาด A4 เริ่มต้นหน้าละ 10 บาท ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษรภาษาไทย ปรับแก้สำนวน จัดหน้ากระดาษ

  • 1. ตกลงรายละเอียดงาน ประเมินระยะเวลา และค่าจ้างการทำงาน
  • 2. ดำเนินการพิสูจน์อักษรตามที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
ขนาด A5 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ขนาด A5 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป จำนวน 50 หน้า ปรับแก้ชิ้นงาน 1 ครั้ง *ไฟล์ Word แก้ไขโดยใช้ track changes *ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใช้ไฮไลท์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ขนาด A4 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขนาด A4 ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป จำนวน 30 หน้า ปรับแก้ชิ้นงาน 1 ครั้ง *ไฟล์ Word แก้ไขโดยใช้ track changes *ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใช้ไฮไลท์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
งานด่วน!! หน้าละ 15 บาท฿ 450
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขนาดอักษร 14 pt ขึ้นไป จำนวน 30 หน้า ปรับแก้ชิ้นงาน 1 ครั้ง *ไฟล์ Word แก้ไขโดยใช้ track changes *ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใช้ไฮไลท์


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!