ให้คำแนะนำเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

5
ขายได้ 3 ครั้ง

ให้บริการตรวจสอบคุณสมบัติ, ตรวจสอบสิทธิประโยชน์, การจัดเตรียมเอกสาร, แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม การจัดทำเอกสารแนบ รวมถึงคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น อีเมล, VDO Conference และทางโทรศัพท์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำแนะนำเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

  • 1. สอบถามรายละเอียดโครงการกับลูกค้า
  • 2. ให้คำแนะนำกรณีที่โครงการสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
แพ็กเกจ
แนะนำขั้นเริ่มต้นเรื่องการขอ BOI฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ 2.ตรวจสอบประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์ 3.ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร 4.ให้คำแนะนำในการยื่นเอกสารและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แนะนำและช่วยทำเอกสารเพื่อขอ BOI฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ 2.ตรวจสอบประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์ 3.ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร 4.ช่วยกรอกเอกสารและเอกสารแนบ 5.ให้คำแนะนำในการยื่นเอกสารและการติดต่อกับเจ้าหน้าที่


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
แนะนำและช่วยทำเอกสารและยื่นขอ BOI ให้฿ 7,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการ 2.ตรวจสอบประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์ 3.ให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร 4.ช่วยกรอกเอกสารและเอกสารแนบ 5.ยื่นคำขอรับการส่งเสริมผ่านระบบ e-Investment 6.ติดตามการพิจารณาข้อมูลและการขอเอกสารเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!