3D Packshot / 3D Packaging / 3D Model

ออกแบบชิ้นงาน 3D ตามแบบที่ลูกค้ามอบหมาย รูปทรง สี และฉลาก เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น งานโฆษณา, ปริ้นท์สามมิติ, และการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสี ขนาด หรือรูปทรง เพื่อดูรายละเอียดว่าเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ก่อนนำไปใช้งานจริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Packshot / 3D Packaging / 3D Model

  • 1. 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงานต่างๆ เช่น ขนาดชิ้นงาน ฉลาก จุดประสงค์ในการใช้งานไฟล์ 3D ก่อนเริ่มงาน
  • 2. 2. ทางเราจะพิจารณาแนวทาง รูปแบบการทำงาน ก่อนตกลงรับงานจากลูกค้า
แพ็กเกจ
3D Packshot
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขึ้นชิ้นงาน 3D เพื่อการ Render สำหรับงานโฆษณา และ Presentation - ภาพสินค้าแบบไม่มีฉากหลัง (.png) 5 ไฟล์ - ไฟล์สำหรับ Render และปรับแสงเงา Keyshot (.bip) 1 ไฟล์

3D Packaging / 3D Model เพื่อการปริ้นท์โมเดลสามมิติ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ขึ้นชิ้นงาน 3D ที่มีความละเอียดของพื้นผิวสูงสำหรับการปริ้นท์โมเดลสามมิติ - ภาพสินค้าแบบไม่มีฉากหลัง (.png) 5 ไฟล์ - ไฟล์สำหรับ Render และปรับแสงเงา Keyshot (.bip) 1 ไฟล์ - ไฟล์ชิ้นงาน 3D (.step) 1 ไฟล์ - ไฟล์มาตรฐานสำหรับปริ้นท์ชิ้นงาน 3D (.stl) 1 ไฟล์

3D Packaging / 3D Model เพื่อการผลิตระดับอุตสาหกรรม
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ขึ้นชิ้นงานความละเอียดสูงที่สามารถผลิตได้จริง สามารถปรับเปลี่ยน Dimension แบบละเอียดตามความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในงานผลิตเชิงอุตสาหกรรม - ภาพสินค้าแบบไม่มีฉากหลัง (.png) 5 ไฟล์ - ไฟล์สำหรับ Render และปรับแสงเงา Keyshot (.bip) 1 ไฟล์ - ไฟล์ชิ้นงาน 3D (.step) 1 ไฟล์ - ไฟล์มาตรฐานสำหรับปริ้นท์ชิ้นงาน 3D (.stl) 1 ไฟล์ - ไฟล์ Drawing ระดับอุตสาหกรรม (.pdf) 1 ไฟล์

ฟรีแลนซ์
Pakaphon

จบด้านออกแบบผลิตภัณฑ์โดยตรง สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ทำกราฟฟิก มีความสามารถด้านการขึ้น 3D เป็นพิเศษ สามารถขึ้นงานที่มีความซับซ้อน ทำภาพโฆษณาสินค้าจากงาน 3D และภาพจริง

10/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
43 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน