รับทำ-ปรึกษา-สอนทำ Financial Model / Feasibility Study ทุกสายธรุกิจ

5.0
ขายได้ 2 ครั้ง

รับทำ-ให้คำปรึกษา สอนทำ Financial Model ต้นแบบ และ Business Feasibility ในทุกสายงานธรุกิจ Financial Model สามารถนำไปสรุป key message เพื่อใช้นำเสนองานศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์การลงทุน หรือนำไปขอ Budget จากผู้บริหารองค์กร / ขอระดุมทุนจากผู้ร่วมลงทุนจาก Angle funds / Private equity / Project finance จาก Commercial bank ตัว Model สามารถปรับเปลี่ยน Assumption ต่างๆได้ ทั้ง Revenue stream / Cost structure / Capital structure แสดง graph สำหรับ financial ratio / key assumption ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ สามารถสอนหรืออธิบายให้คนไม่มีพื้นฐานเข้าใจได้โดยง่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ-ปรึกษา-สอนทำ Financial Model / Feasibility Study ทุกสายธรุกิจ

  • 1. ตกลง Scope และรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงราคา และชำระเงินผ่าน FastWork
แพ็กเกจ
Package-A (Excel Simulation)฿ 5,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Excel file ตัว Financial model ต้นแบบ – เป็นการ Simulation P&L / Cash flow สามารถปรับเปลี่ยน Assumption ได้ 2. แสดงผลค่า Financial ratio ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน %GP / %NP / %Cost to Sale / %IRR etc.,


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package-B (Excel Simulation + PowerPoint)฿ 9,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Excel file ต้นแบบ – เป็นการ Simulation P&L / Cash flow สามารถปรับเปลี่ยน Assumption ได้ 2. แสดงค่า Financial ratio ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน %GP / %NP / %Cost to Sale / %IRR etc., 3. PowerPoint สรุป key financial ratio / Graph


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
Package-C (Excel Simulation + PowerPoint+สอน)฿ 15,500
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. Excel file ต้นแบบ – เป็นการ Simulation P&L / Cash flow สามารถปรับเปลี่ยน Assumption ได้ 2. แสดงค่า Financial ratio ต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุน %GP / %NP / %Cost to Sale / %IRR etc., 3. Powerpoint สรุป key financial ratio / Graph 4. สอนพื้นฐาน P&L / Cashflow และการทำ Financial model


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
ธนภรณ์
ธนภรณ์

รับทำ Financial model / Feasibility study มีประสบการณ์การทำงานจริงทั้ง Full-time และ Part-time ที่เกี่ยวข้องการกับ M&A / Acquisition / Consultant / Investment / new business / Startup Project / การขอ Financing (Private equity / Angle funds Commercial bank) ในหลากหลายสายธรุกิจ

รับทำ Financial model / Feasibility study มีประสบการณ์การทำงานจริงทั้ง Full-time และ Part-time ที่เกี่ยวข้องการกับ M&A / Acquisition / Consultant / Investment / new business / Startup Project / การขอ Financing (Private equity / Angle funds Commercial bank) ในหลากหลายสายธรุกิจ

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
2 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
1 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!