รับแปลอังกฤษไทย-บทความวิทยาศาสตร์เริ่ม25สตางค์/คำ

1.รบกวนส่งต้นฉบับในรูปแบบ pdf หรือ doc เพื่อทำการประเมินราคาและจำนวนวันที่ใช้แปล (จำนวนวันที่ตกลงนับหลังจากเงินโอนเข้าระบบ) - ราคาต่อคำเริ่มที่ 25 สตางค์ (ตกลงราคาแน่นอนหน้างานอีกครั้ง) - ราคาเหมาแล้วแต่ตกลงเป็นต่อชิ้นงาน 2.จะเริ่มแปลเมื่อมีการโอนเงินเข้าระบบแล้วเท่านั้น 3.อื่นๆ ตามที่ตกลง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาประเมินเริ่มต้นที่ 25 สตางค์ต่อคำ จำนวนคำแปลอังกฤษเป็นไทยไม่เกิน 1000 คำ (ต้นฉบับ cordia new ขนาด 16 ประมาณ 2 หน้า A4) รวม 250 บาท ราคาประเมินดังกล่าว สำหรับงานที่มีเนื้อหาไม่ยากนักและจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไปต่องาน

ฟรีแลนซ์
Widchuda

-รับงานแปลจากอังกฤษเป็นไทยทุกประเภท (ยกเว้น เอกสารที่ต้องประทับตรารับรอง) -ความเชี่ยวชาญพิเศษโดยเฉพาะงานแปลจากอังกฤษเป็นไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี -ประวัติพอสังเขป เรียนจบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ จากประเทษสหรัฐอเมริกา -ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง ทดสอบตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์เคมีวิเคราะห์ -เรตค่าแปลงานสามารถคิดราคาต่อคำ (เริ่มต้นที่ 0.50 บาทต่อคำ) หรือคิดราคาเหมาจ่าย (ตกลงราคาต่อชิ้น) ได้

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน