รับแปลอังกฤษไทย-บทความวิทยาศาสตร์เริ่ม25สตางค์/คำ

0
ขายได้ 2 ครั้ง

1.รบกวนส่งต้นฉบับในรูปแบบ pdf หรือ doc เพื่อทำการประเมินราคาและจำนวนวันที่ใช้แปล (จำนวนวันที่ตกลงนับหลังจากเงินโอนเข้าระบบ) - ราคาต่อคำเริ่มที่ 25 สตางค์ (ตกลงราคาแน่นอนหน้างานอีกครั้ง) - ราคาเหมาแล้วแต่ตกลงเป็นต่อชิ้นงาน 2.จะเริ่มแปลเมื่อมีการโอนเงินเข้าระบบแล้วเท่านั้น 3.อื่นๆ ตามที่ตกลง รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1) รับงานแปลที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 250 บาทขึ้นไป เช่น หากราคาประเมินอยู่ 25 สตางค์ต่อคำ ต้องมีจำนวนคำต้นฉบับไม่น้อยกว่า 1000 คำ (ราวๆ 2 หน้า A4) โดยหากจำนวนน้อยกว่า 1000 คำ จะคิดราคาเหมา 250 บาท 2) ราคาประเมิน 25 สตางค์ต่อคำ เป็นราคาสำหรับเนื้องานที่ไม่ยากมากและมีจำนวนงานไม่น้อยกว่า 5 หน้าขึ้นไป 3) งานด่วน ช่วง จ-ศ คิดราคาประเมินไม่น้อยกว่า 1 บาทต่อคำ ถ้าช่วง ส-อา คิดราคา 0.75 บาทต่อคำ (งานด่วนคืองานที่มากกว่า2หน้าขึ้นไป แต่ต้องส่งภายใน3วัน) 4) อื่นๆ ตามที่ตกลง

แพ็กเกจ
฿ 250
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาประเมินเริ่มต้นที่ 25 สตางค์ต่อคำ จำนวนคำแปลอังกฤษเป็นไทยไม่เกิน 1000 คำ (ต้นฉบับ cordia new ขนาด 16 ประมาณ 2 หน้า A4) รวม 250 บาท ราคาประเมินดังกล่าว สำหรับงานที่มีเนื้อหาไม่ยากนักและจำนวนหน้าตั้งแต่ 5 หน้าขึ้นไปต่องาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!