รับดูแลปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลต่างๆ บน website

รับปรับปรุง ปรับเปลี่ยน การแสดงผลต่างๆ เช่น layout ตัวอักษร สี เป็นต้น แจ้งความต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับดูแลปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลต่างๆ บน website

  • 1. ขอทราบรายละเอียดของความต้องการ และ ขอบเขตของงาน
  • 2. ดำเนินวิเคราะห์เนื้องาน ควบคู่กับการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางลูกค้า โปรดแจ้งข้อมูล และ ความต้องการ ให้ชัดเจนมากที่สุด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สามารถแก้ไข หรือ ปรับเปลี่ยน ข้อความ สี ตัวอักษร ได้ ไม่เกิน 100 ตำแหน่ง ( จำนวนตำแหน่ง นี้เป็นเพียงตัวเลขประมาณการทั่วไป ซึ่งอาจแปรผันไปตามรูปแบบยากง่ายของแต่ละงาน ) โดยไม่มีการปรับเปลี่ยน layout ในของเดิมที่เคยมีอยู่ก่อนหน้าแล้ว อย่างไรก็ตาม อาจจะปรับให้ได้บ้าง หากใช้เวลาเล็กน้อย , ไม่ต้องรื้อโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ หรือ ไม่ไปกระทบส่วนอื่นๆที่นอกเหนือออกไป ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นรายกรณี

ฟรีแลนซ์
เผด็จ

ประสบการณ์ : ออกแบบและพัฒนาระบบงาน ERP , CRM ความถนัด: PHP, MySQL, HTML, CSS, AJAX, Jquery, JavaScript , Bootstrap , Python , C , JAVA การศึกษา ป. โท : ม.อัสสัมชัญ MBA. ป. ตรี : ม.พระจอมเกล้าธนบุรี ; วทบ.(Physics) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช : วทบ.(ICT , Major: Computer Science )

10/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน