รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat.)

0

เราขอแนะนำ บริการจดทะเบียนผ่านระบบ(Online) รวดเร็วไม่ต้องวุ่นวายกับการเซ็นเอกสาร - เมื่อคุยรายละเอียดขอบเขตงานแล้วลูกค้าตกลงจ้างงาน ทางเราจะส่งแบบฟอร์มให้กรอกและขอข้อมูลที่ต้องใช้ ตามช่องทางต่างๆ - จัดทำและดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนหลังจากข้อมูลครบถ้วน - เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ จะติดต่อลูกค้าเพื่อทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ(Online)ของ[DBD] - ชำระค่าธรรมเนียมราชการ (ลูกค้าสามารถโอนชำระได้ด้วยตัวเองหรือให้ทางเราดำเนินการให้ก็ได้) - ส่งมอบไฟล์.เอกสารตัวจริง และใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (ส่งผ่านทางEMS) ***ค่าบริการดังกล่าวข้างต้น(ไม่รวมค่าธรรมเนียมทางราชการ) (เรียกเก็บตามจริง มีใบเสร็จให้) ***ระยะเวลาในการดำเนินการ 3-7 วันตามเวลาราชการ หลังจากเอกสารลูกค้าพร้อมแล้ว/หรือขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนั้นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/หจก. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat.)

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ/และคุยรายละเอียดกับลูกค้า/พร้อมเตรียมข้อมูลที่ต้องใช้ส่งกลับมา ทางไลน์ อีเมล์ อื่นๆ
  • 2. ดำเนินการจองชื่อบริษัท ใช้เวลา 30 นาที รู้ผลการพิจารณาอนุมัติ
แพ็กเกจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท(Online) ยื่นจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. บริการจัดทำข้อมูลจดทะเบียนลงในระบบ[DBD]-->กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ยื่นยันตัวตนผ่านระบบ[DBD] ด้วยโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ เราจะแนะนำขั้นตอนจนแล้วเสร็จ พร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ฟรี !!! บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) แบบ(Online)**(ถ้าต้องการ)** 3. ฟรี !!! ตรายาง 1 อัน (ตามแบบของลูกค้า) หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าว**(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ 3,550 บาท)**


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท(walk-in) ยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง฿ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. บริการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน-->กรรมการ/ผู้ถือหุ้นลงนามในแบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียน เรายื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการ พร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนแล้วเสร็จ 2. ฟรี !!! บริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) แบบ(Online)**(ถ้าต้องการ)** 3. ฟรี !!! ตรายาง 1 อัน (ตามแบบของลูกค้า) หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าว**(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ 6,360 บาท)**


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/หจก. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat.) จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่ม฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. บริการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียน-->กรรมการลงนามในแบบฟอร์มเอกสารจดทะเบียน เรายื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการ/กรมสรรพากร พร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนแล้วเสร็จ หมายเหตุ : ค่าบริการดังกล่าว**(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมราชการ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานต่างๆ)** รายละเอียดราคาเพิ่มเติม • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ห้างหุ้นส่วน เริ่มต้น 2,500 บาท • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้น 2,500 บาท • เรื่องอื่นๆ(สอบถามเพิ่มเติม)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!