ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบริการปรึกษาทางด้านภาษี

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมยื่นแบบ แบบที่รับคำนวน 90, 91, 94 รวมถึงให้บริการปรึกษาทางด้านภาษีต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และอื่นๆ ค่าบริการเป็นรายกรณี ยื่นแบบออนไลน์มีเงื่อนไข 2 ข้อ 1. ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนและต้องการให้เราลงทะเบียนและยื่นแบบให้ลูกค้าจะต้องส่ง หน้าและหลังบัตรประชาชนให้กับทางเรา 2. ถ้าลูกค้าเคยลงทะเบียนอยู่แล้วช่วยส่ง Username และ Password ให้กับเราเพื่อเข้าไปกรอกแบบและยื่นให้กับทางลูกค้า หากไม่สะดวกส่ง ลูกค้าสามารถนำกระดาษทำการไปกรอกแบบและยื่นด้วยตัวท่านเองก็ได้เช่นกัน เงื่อนไขการทำงาน 1. ระยะเวลาการทำงาน 1 วัน 2. ส่งเอกสารการลดหย่อนภาษี 3. เมื่องานเสร็จแล้วจะส่งกระดาษทำการคำนวนให้ทราบถึงจำนวนภาษีที่ต้องชำระหรือขอคืน 4. ถ้าตกลงตาม ข้อ 3 จะเริ่มทำการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือกรอกเป็นกระดาษ แล้วส่งให้กับลูกค้า กรณีกรอกออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะกรอกเองหรือ ให้เรากรอกให้ หากมีภาษีชำระลูกค้าต้องชำระด้วยตนเองทุกกรณี ยกเว้นขอคืนหรือไม่มีภาษีเสีย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา,วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบริการปรึกษาทางด้านภาษี

  • 1. รับเอกสารหลักฐานในการคำนวนภาษี รวมไปถึงเอกสารการลดหย่อน
  • 2. นำข้อมูลจากหลักฐานมาใส่ในกระดาษทำการคำนวนภาษี
แพ็กเกจ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ 1 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สำหรับ กรณี มีเงินได้ประเภทเดียว กระดาษทำการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นแบบกระดาษ หลังจากที่ทราบจำนวนภาษีของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แบบฟอร์มยื่นภาษีด้วย เราจะคำนวนภาษีตามหลักฐานที่ทางลูกค้าส่งมาเท่านั้น เราจะคำนวนค่าจ้างเป็นรายแบบฟอร์ม ที่ลูกค้ายื่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้ 2 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

สำหรับ กรณี มีเงินได้ 2 ประเภท กระดาษทำการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นแบบกระดาษ หลังจากที่ทราบจำนวนภาษีของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แบบฟอร์มยื่นภาษีด้วย เราจะคำนวนภาษีตามหลักฐานที่ทางลูกค้าส่งมาเท่านั้น เราจะคำนวนค่าจ้างเป็นรายแบบฟอร์ม ที่ลูกค้ายื่น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้มากกว่า 2 แบบ แต่ไม่เกิน 4 แบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สำหรับ กรณี มีเงินได้มากกว่า 3 ประเภท กระดาษทำการคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณียื่นแบบกระดาษ หลังจากที่ทราบจำนวนภาษีของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้แบบฟอร์มยื่นภาษีด้วย เราจะคำนวนภาษีตามหลักฐานที่ทางลูกค้าส่งมาเท่านั้น เราจะคำนวนค่าจ้างเป็นรายแบบฟอร์ม ที่ลูกค้ายื่น

ฟรีแลนซ์
Jirasak

สวัสดีครับ เราให้บริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภท และ ช่วยเหลือการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระหว่างทาง ก่อนจะทำการยื่นจริงในสิ้นปี ถ้าอยากประหยัด หรือจ่ายภาษีที่ต่ำลง ผมยินดีบริการครับ คุณภาพงานระดับบริษัท Big 4

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
26 ครั้ง
ขายได้
16 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน