โปรแกรมจัดการร้านค้า คลินิก งานฐานข้อมูล

มีประสบการณ์ สร้างโปรแกรมจัดการร้านค้า โปรแกรมจัดการคลินิค และโปรแกรมจัดการร้านโอนเงิน ออกแบบการใช้งานให้มีการคล่องตัว ลดการใช้เมาท์ เพื่อรวดเร็วในการใช้งาน ออกแบบป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งาน เช่น การกดตกลงหลายครั้ง จนขาดการตรวจสอบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โปรแกรมจัดการร้านค้า คลินิก งานฐานข้อมูล

  • 1. อธิบายงานให้ผู้เขียนโปรแกรมเข้าใจ เช่น ข้อมูลที่ต้องการเก็บ และรายงานที่ต้องการเรียกดู
  • 2. ผู้เขียนทำการวิเคราะห์ระบบ
แพ็กเกจ
เริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- ได้รับลิ้งค์ในการดาวโหลดไฟล์โปรแกรม (.EXE) หรือการรีโมทเพื่อติดตั้ง หรือส่งแบบ DVD ทางไปรษณีย์ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด - เป็นโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนน้อย มีแบบฟอร์มไม่เกิน 3 หน้า - สนับสนุนการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ database server - ตั้งค่าให้มีการแบ็คอัพฐานข้อมูลแบบอัตโนัมติ เป็นรายวัน + 1000 บาท - ใช้เวลา 7 วันหลังตกลงจ้าง (หรือตามตกลง) - บริการหลังการขาย 30 วัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

ขั้นกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- ได้รับลิ้งค์ในการดาวโหลดไฟล์โปรแกรม (.EXE) หรือการรีโมทเพื่อติดตั้ง หรือส่งแบบ DVD ทางไปรษณีย์ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด - เป็นโปรแกรมบริการจัดการฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนปานกลาง มีแบบฟอร์มไม่เกิน 5 หน้า - สนับสนุนการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ database server - ตั้งค่าให้มีการแบ็คอัพฐานข้อมูลแบบอัตโนัมติ เป็นรายวัน + 1000 บาท - ใช้เวลา 10 วันหลังตกลงจ้าง (หรือตามตกลง) - บริการหลังการขาย 45 วัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่อง

ฟรีแลนซ์
Nattapong

จบการศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม สนใจการเขียน Desktop Application โดยภาษา C ติดต่อฐานข้อมูล Microsoft SQL SErver, MySQL ปัจจุบัน เป็นเจ้าของกิจการที่มีลูกจ้าง โดยเขียนโปรแกรมควบคุมกิจการ

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน