ที่ปรึกษาการคำนวณผลประโชยน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีไทยสำหรับ SMEs / NPAEs

บริการคำนวณและให้คำปรึกษาด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) สำหรับ SME หรือ NPAE ++ พิเศษ โปรโควิด19 ++ ฟรี!! เฉพาะลูกค้า 10 รายแรกเท่านั้น!!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการคำนวณผลประโชยน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีไทยสำหรับ SMEs / NPAEs

  • 1. ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและแผนผลประโยขน์ของบริษัท เพื่อประเมินราคาก่อน
  • 2. ส่งข้อมูลที่ต้องใช้และพูดคุยเรื่องการกำหนดสมมติฐานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของบริษัท
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

รายงานสรุปผลการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) รวมถึงการตอบข้อซักถามเพิ่มเติมที่อาจมีมาจากทางผู้บริหารหรือผู้สอบบัญชี , สามารถทำการแก้ไขงานได้หนึ่งครั้ง

ฟรีแลนซ์
ศิริกาญจน์

Writer, Microsoft Excel Expert, TAS19 ทีปรึกษาด้านการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานบัญชีไทย ผู้เชียวชาญด้านการจัดการ/วิเคราะห์ช้อมูลด้วย MS Excel, SQL Server, VBA

05/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน